Search

מענייני דיומא

דבר תורה פרשת בלק
בית מדרש

קהלת: אין חדש תחת השמש

למרות הדיכאוניות, הייאוש והבלבול שבספר זה, החליטו חז"ל לצרפו לכתבי הקודש מסיבה אחת בלבד – "ומפני מה לא גנזוהו? מפני שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה ". יש בפתיח ובסיומת של ספר זה מסר, אשר עוטף את הייאוש ונותן תקווה לחיים המעשיים והפרגמאטיים ואשר על כן לא נגנז הוא בסופו של דבר. מהו אם כן המסר העמוק של ספר קהלת?על כך במאמר הבא

כתבה ראשית

מתחילים מחדש

השבוע חל ר"ח אלול ונדמה שקשה למצוא מטבע לשוני מתאים יותר לפתיחתו של חודש אלול מראשי התיבות המפורסמים של אלול: "אני לדודי ודודי לי". אין מדובר בנוטריקון מקרי בלבד, כי אם בדבר מה עמוק ומהותי, הקשור קשר בל יינתק למהותו של החודש. חודש אלול נועד לשקם מחדש את הקשר בינינו לבין ריבונו של עולם.

בית מדרש

עירוב תבשילים לשבועות

לרגל חג השבועות המחובר לשבת פרסמה המועצה הדתית קובץ תחת הכותרת: "מדיני עירוב תבשילין – לקראת חג השבועות שחל ביום

מענייני דיומא

לקראת יום העצמאות: מזמרת הארץ

ערב יום העצמאות הבא עלינו לטובה, אבקש להביא מזמרת הארץ. ארצנו היפה מתוארת באופן שובה לב בפתחו של חומש דברים: "כי ה' אלהיך נביאך אל ארץ טובה: ארץ, נחלי מים עינות ותהמות, יוצאים בבקעה ובהר, ארץ חיטה ושעורה, וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש". (דברים ח', ז'-ח').

בית מדרש

הלכות יום הכיפורים

מה דין יולדת ביוה”כ? מניקה? מה דינו של חולה? מה יש לעשות במוצאי הצום? על כך בקובץ ההלכות שלפניכם –

דילוג לתוכן