Search

קהילה

גבורה, רעות ודבקות במשימה- סיפורה של חטיבה 188 במלחמת יום הכיפורים.

ט' באב הינו יום אבל על חורבן שני בתי המקדש ועוד ארועים שהתווספו במרוצת הדורות והמסורת ליום זה, אבל אם אי פעם מדינת ישראל חשה שהיא הולכת לאבד גם את הבית השלישי, הרי שזה היה ביום הכיפורים 1973. מסיבה זו בחרה מחלקת תרבות תורנית בעיריייה לקיים בליל תשעה באב בבית הכנסת "לכו- נרננה" ערב שבמרכזו סיפורה המדהים והמצמרר של חטיבה 188 במלחמה העקובה מדם.

הכל אני יכול בחופש הגדול?

קולי נאלם ליבי נרגש…. בא לשכונה בריון חדש!!! כך מכנה הרב שרלו את נוכחותו של האינטרנט בחיינו. וברגע שכך מתייחסים אליו ויודעים שברגע שיש בריון בשכונה, גם יודעים שצריך להתגונן.

דילוג לתוכן