Search

דעות בית מדרש

חכם בא לעיר- לרב בני לאו

השבוע הסתימה שנת הלימודים במת"ן השרון. שנה עמוסה בהרצאות ושיעורים מרתקים עם טובי הרבנים והרבניות. שיעורי אקטואליה, תלמוד, הגות, פילוסופיה ועוד. ביום רביעי שעבר נפרדנו לשנה מהרב בני לאו שכבר חמש שנים מגיע לרעננה בקביעות לחלוק איתנו את עולמו התורני העשיר ואת השקפת עולמו.

חנה וולף מסכמת חמש שנות לימוד עם הרב בני לאו. 

בשכר נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים.

השבת חל יום השנה ה-14 לפטירתה של פרופ' נחמה ליבוביץ- המלמדת הדגולה של הדור. נחמה מביאה זוית קצת שונה מהמקובל לפרוש הידוע על "שפרה ופועה" – הכנה לחג הפסח ולימים המשמעותיים שבאים אחריו.

"כל המתאבל זוכה…" / רונן נויבירט

" כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה" (תענית ל:)
ואנחנו מצווים להניח את האדישות בצד ולהמשיך להתגעגע, ולשאוף לבנין שלם.

דילוג לתוכן