פרשת בלק: עין טובה

דבר תורה פרשת חוקת

הרב שרלו בוחן לאור פרשת בלק את ההסתכלות על העולם בעין טובה או בעין רעה הרעיון היסודי של “הכל בעיני המתבונן” היה ידוע לחכמינו הרבה שנים לפני קאנט ולפני פוקו. הם לימדו אותנו את המשמעות העמוקה של ה”עין הטובה” ואת ההבדל בינה ובין ה”עין הרעה”. עיניים אלו אינן מתארות את המציאות האובייקטיבית כי אם את […]

פרשת בא: אנחנו והתאריך העברי

הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם, רֹאשׁ חֳדָשִׁים: רִאשׁוֹן הוּא לָכֶם, לְחָדְשֵׁי הַשָּׁנָה” (שמות יב, ב), בפרשת השבוע שלנו, פרשת בא, מיוסד לוח השנה עברי. בואו נכבד אותו.

מתחילים מחדש

השבוע חל ר”ח אלול ונדמה שקשה למצוא מטבע לשוני מתאים יותר לפתיחתו של חודש אלול מראשי התיבות המפורסמים של אלול: “אני לדודי ודודי לי”. אין מדובר בנוטריקון מקרי בלבד, כי אם בדבר מה עמוק ומהותי, הקשור קשר בל יינתק למהותו של החודש. חודש אלול נועד לשקם מחדש את הקשר בינינו לבין ריבונו של עולם.

דבר תורה פרשת נשא: מי בפנים ומי בחוץ

דבר תורה פרשת נשא

דבר תורה פרשת נשא – כמה אנחנו יכולים ללמוד ממציאות זו לימינו. כמה חשוב לנו לנהוג בדרכה של תורה, ולשים לב לא רק לתנועה המרכזית אלא גם לחריגים. דבר תורה פרשת נשא –   מיד לאחר תום המפקד עוסקת התורה בארבע מצוות עיקריות: שילוח טמאים מחוץ למחנה, אשמות שונים ובמרכזם אשם גזל הגר, סוטה ונזיר. […]

פרשת כי תשא: מיהם עובדי העגל בימינו?

דבר תורה פרשת נשא

מיהם עובדי העגל של ימינו? קל מאוד להטיח האשמה זו באחרים, ולטעון כי בוודאי אין מדובר בנו עצמנו. לא זו בלבד, אלא שבדרך כלל הנטייה היא להדגיש את ה”זהב”, לאמור: עובדי העגל בני זמננו הם אלה שסוגדים לזהב ולכסף, ומעמידים את ההצלחה הכלכלית כיסוד חייהם וכמטרה העיקרית של שהותם בעולם הזה. הרב שרלו בעקבות עובדי […]

פרשת תצוה: על הכהונה

דבר תורה פרשת חוקת

פרשת השבוע פותחת את הפתח הגדול לקיומה של כהונה רוחנית, וזה חלק בלתי נפרד מהמבנה של עם בישראל – רק בזהירות. שתי מגמות סותרות אנו מוצאים במקורותינו ביחס לכהונה. מחד גיסא, אנו מוצאים הערצה עצומה לקיומה של הכהונה, ויש לה תפקידים עיקריים במבנה של עם ישראל. הכוהנים הם המשרתים בקודש, והם המופקדים על המשכן ועל הנעשה בו. לא […]