המלחמה הראשונה ומלחמת ששת הימים

במוצאי שבת ויום ראשון נציין את יום שחרור ירושלים. מה בין מלחמת ששת הימים ומלחמת ישראל בעמלק? המלחמה הראשונה שבה נלחם עם ישראל, שהפך ממשפחה גדולה לעם בגלות מצרים, היתה מלחמת עמלק ברפידים. מלחמה זו התרחשה בסוף השבוע האחרון של חודש אייר, כמסתבר מהפסוקים הבאים בפרשת בשלח (פרק ט”ו): “וַיִּסְעוּ מֵאֵילִם וַיָּבֹאוּ כָּל עֲדַת בְּנֵי […]