Search

פרשת השבוע

דבר תורה מסכת עבודה
בית מדרש

אברה-קדברה? זהו שלא!

בפרשת שופטים מתריע משה כנגד הקוסמים המנחשים והמכשפים ואומר כי בני ישראל מורישים את עמי כנען בגלל התועבות האלה. מה

דבר תורה פרשת חוקת
בית מדרש

פרשת בלק: עין טובה

הרב שרלו בוחן לאור פרשת בלק את ההסתכלות על העולם בעין טובה או בעין רעה הרעיון היסודי של "הכל בעיני

דברי תורה מפרשות
בית מדרש

פרשת חוקת – שירת הבאר

תובנות לחיים מפרשת "חוקת". הרב איתמר חייקין, ראש בית החינוך אמי"ת, חופר! חופר עוד ועוד עד שמי הבאר פורצים החוצה. "באר חפרוה שרים כרוה נדיבי עם".

בית מדרש

פרשת במדבר: מצוות פדיון בכורות

אחת מהמצוות היותר מענינות בתורה (אם אפשר לדרג מצוות) נזכרת בפרשתינו , והיא מצוות פדיון בכורות. נקודות מעניינות למחשבה.

בית מדרש

פרשת בהר: והיתה שבת הארץ לכם.

פרשת בהר עוסקת במצוות השמיטה. הכתוב מדגיש, כי יבול הארץ בשנת השמיטה מותר בשימוש עצמי (ויקרא כ"ה, ו´): "והיתה שבת הארץ לכם לאכלה". ערב שנת השמיטה הבאה עלינו לטובה.

דבר תורה פרשת בא
בית מדרש

פרשת ויקהל : מיצוי עצמי

פרשת השבוע חושפת אותנו שוב לאיש המופקד על בנייתו של המשכן – בצלאל בן אורי בן חור…

 

בית מדרש

פרשת כי תשא: חנוך לנער על פי דרכו

בפרשת השבוע נקרא שוב על החטא הכבד ביותר של דור המדבר, חטא ממנו סובלים אנו עד היום הזה – חטא העגל. חטא זה, על כל פירושיו, מעלה עמו קושיה ידועה ובסיסית: כיצד יכול עם, שראה ארבעים יום קודם לכן את הקב"ה מתגלה אליו מתוך האש ואומר: "אנכי ה' אלוקיך", לומר על העגל: "אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך…". כיצד מתכחש העם למציאות אותה ראה?

דילוג לתוכן