חברת דירוג האשראי S&P  מעלות אישרה השבוע מחדש דירוג אשראי מושלם ilAAA לעיריית רעננה ותחזית יציבה. מדובר בדירוג האשראי הגבוה ביותר הניתן בישראל.  

(צילום: באדיבות עיריית רעננה)

חברת S&P המיוצגת בארץ על ידי חברת “מעלות” הודיעה השבוע על אישור מחדש  לדרוג האשראי של עיריית רעננה מושלם  ilAAA, עליו הכריזה אשתקד. זהו דירוג האשראי הגבוה ביותר הניתן בישראל, הוא הוענק לעיר לאור איתנותה הפיננסית, הנהגת מדיניות פיננסית הולמת, כלכלה מקומית איתנה ומסגרת מוסדית יציבה.

בין נימוקי ההחלטה לאישור מחדש של דירוג האשראי המושלם, ציינו עורכי דו”ח S&P: “אנו סבורים כי רעננה נהנית מכלכלה חזקה מאד ומסגרת יציבה… מאפיינים אלו בשילוב עם המדיניות הפיננסית יאפשרו לעירייה לשמר את תוצאותיה הפיננסיות ואת עמדת הנזילות המועדפת”. עוד ציינו עורכי הדוח: “תחזית הדירוג היציבה משקפת את ציפיותינו כי המדיניות הפיננסית תשמר את הביצועים התקציביים החזקים ואת עמדת  הנזילות…  אנו רואים את כלכלת העיר רעננה כמשגשגת בהשוואה בינלאומית”.

כן התייחס הדוח בהרחבה למצבה הסוציו-אקונומי של העיר ולתנופת הבנייה המאפיינת אותה: “אנו סבורים גם כי אוכלוסיית העיר מאופיינת בתנאים סוציו-אקונומיים גבוהים מהממוצע בישראל.   הכלכלה המקומית נתמכת בגיוון טוב של עסקים, עם חברות הייטק ועסקים קטנים ובינוניים. העיר נמצאת כרגע בתנופת בנייה אשר כוללת פרויקטים בהיקפים גדולים בתחום התחבורה ותשתיות לשכונות החדשות שיוסיפו יותר מ 4,000- יחידות דיור לעיר”.

זאב בילסקי, ראש עיריית רעננה:  “הדירוג משקף את המדיניות הכלכלית האחראית של העירייה אשר שמה בעדיפות עליונה את האיזון התקציבי. אני מודה לסגניי, למנכ”לית ולגזברית העירייה ולכל עובדי העירייה על שיתוף הפעולה בנושא חשוב זה.  אנו נמשיך במדיניות זו, בד בבד עם המשך פיתוח העיר לטובת כל תושביה”.