Search
בדיקה חדשה מזהה מחלת פרקינסון לפני הופעת התסמינים

LSVT LOUD מתגבר על טיפול בדיבור ושפה של NHS עבור אנשים עם מחלת פרקינסון

טיפול קולי אינטנסיבי שפותח בארה"ב וידוע כטיפול קולי לי סילברמן (LSVT LOUD) יעיל יותר מטיפול בדיבור ושפה רגיל של NHS או ללא טיפול לאנשים עם מחלת פרקינסון, כך עולה ממחקר שפורסם ב- ה-BMJ היום.

החוקרים אומרים שהתוצאות מדגישות את הצורך לייעל את השימוש במשאבי ריפוי בדיבור ושפה עבור אנשים עם מחלת פרקינסון.

דיבור מעורפל או איטי (הידוע כ-dysarthria) הוא מאפיין נפוץ של מחלת פרקינסון ויכול להיות בעל השפעה משמעותית על התקשורת, שעלול להוביל לסטיגמטיזציה, בידוד חברתי וירידה באיכות החיים.

טיפול בדיבור ושפה של NHS או טיפול קולי של לי סילברמן (LSVT LOUD) הן שתי גישות זמינות בבריטניה, אך עדויות ליעילותן אינן חד משמעיות.

כדי להתמודד עם זה, חוקרים יצאו להעריך את היעילות הקלינית של שתי גישות ריפוי בדיבור ושפה אלה לעומת חוסר טיפול בדיסארטריה באנשים עם מחלת פרקינסון.

הממצאים שלהם מבוססים על 388 אנשים עם מחלת פרקינסון ודיסארתריה (74% גברים; כמחציתם בני 70 ומעלה) אשר חולקו אקראית לאחת משלוש קבוצות מספטמבר 2016 עד מרץ 2020: 130 ל-LSVT LOUD, 129 לדיבור NHS ו טיפול בשפה, ו-129 ללא טיפול בדיבור ושפה.

LSVT LOUD כלל ארבע מפגשים, פנים אל פנים או מרחוק, של 50 דקות בכל שבוע, שנמסרו במשך ארבעה שבועות, בתוספת פעילויות תרגול ביתיות (5-10 דקות מדי יום בימי טיפול ו-15 דקות פעמיים ביום בימים ללא טיפול).

מפגשי ריפוי בדיבור ושפה של NHS נקבעו על ידי המטפל המקומי בתגובה לצרכי המטופלים (ממוצע של מפגש אחד בשבוע במשך שישה עד שמונה שבועות).

כל המשתתפים דיווחו בעצמם על ציון של מדד נכות קול לאחר שלושה חודשים – מדד להשפעה של קשיי תקשורת בסולם מ-0 עד 120 (ציון נמוך הוא חיובי).

עבור מטופלים שקיבלו LSVT LOUD, ציוני נכות הקול היו נמוכים ב-8 נקודות (כלומר, טובים יותר) לאחר שלושה חודשים מאשר אלו שלא קיבלו טיפול בדיבור ושפה והיו נמוכים בכמעט 10 נקודות מאלה שקיבלו טיפול בדיבור ושפה של NHS.

לא היה הבדל בציוני נכות הקול בין טיפול בדיבור ושפה של NHS וללא טיפול בדיבור ובשפה.

כ-93 תופעות לוואי (בעיקר מתח קולי) דווחו בקבוצת LSVT LOUD, 46 בקבוצת הטיפול ב-NHS, ואף אחת בקבוצת ללא טיפול. לא נרשמו תופעות לוואי חמורות.

ציוני נכות קול לאחר שישה ו-12 חודשים היו דומים לאלו בניתוח הראשי. תועלת משמעותית מבחינה קלינית נראתה גם באיכות החיים הקשורה לתקשורת עבור מטופלים שקיבלו LSVT LOUD.

החוקרים מצביעים על כמה מגבלות ניסוי. לדוגמה, רוב המשתתפים היו בשלבים המוקדמים של מחלת פרקינסון עם ליקוי קל בדיבור, שאולי לא משקף את כל האנשים עם פרקינסון הזקוקים לטיפול בדיבור ושפה. גם עיוורון ניסוי לא היה אפשרי, מה שאולי השפיע על התוצאות.

עם זאת, הם מסכמים: "ניסוי אקראי זה מספק ראיות להנחות קבלת החלטות קליניות, תוך שימת דגש על הצורך לייעל את השימוש במשאבי ריפוי בדיבור ושפה עבור אנשים עם מחלת פרקינסון."

ניסוי זה מראה באופן משכנע ש-LSVT LOUD הוא טיפול הדיבור הקליני היעיל ביותר עבור קבוצת חולים זו, אומרים מומחים במאמר מערכת מקושר.

עם זאת, הם מציינים כי האופי האינטנסיבי של טיפול LSVT LOUD מציב בעיות גישה ויש לו השלכות על מתן השירות, ולדבריהם יש צורך במחקר נוסף כדי לתמוך בחולים ש-LSVT LOUD אינו מתאים להם.

"האתגרים שמציב ניסוי זה כוללים כיצד להבטיח שמערכות בריאות מוגבלות במשאבים יוכלו ליישם חדשנות מבוססת ראיות יעילה, וכיצד קבוצות חולים יכולות לתמוך בכך בצורה הטובה ביותר מול מקבלי ההחלטות של מערכת הבריאות", הם מסכמים.

דילוג לתוכן