Search

הרב יוקי מאיר

דבר תורה פרשת בא
בית מדרש

פרשת ויקהל : מיצוי עצמי

פרשת השבוע חושפת אותנו שוב לאיש המופקד על בנייתו של המשכן – בצלאל בן אורי בן חור…

 

דבר תורה פרשת בא
בית מדרש

פרשת וישלח: להיות לעם.

מבין שלושת האבות, דווקא יעקב הוא המושווה יותר במדרשים לאדם הראשון, דווקא הוא מצווה "פרה ורבה", דווקא ממנו יוצאים השבטים, מהו המשותף בין יעקב לבין אדם הראשון שמזכה אותם באותה הברכה , ממה נובע הדמיון?

דבר תורה פרשת בא
בית מדרש

פרשת בראשית: מנוחה ובריאה

"ויכל אלוקים ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה", כלומר הקב"ה כילה – סיים את מלאכתו דווקא ביום השביעי. אם כן, מדוע אנו אומרים שנח?

דבר תורה פרשת בא
בית מדרש

דבר תורה פרשת איכה ופרשת דברים

מהו הקשר בין הפסוק "איכה אשא לבדי טורחכם ומשאכם וריבכם". אותו אנו קוראים פסוק במנגינה של מגילת איכה לבין מגילת איכה?

חדשות הציבור הדתי

דיני תשעה באב שחל בשבת (ונדחה)

בשל העובדה שתשעה באב השנה נופל על שבת, אנו דוחים את צום תשעה באב ליום ראשון. רב קהילת לכו נרננה,

דבר תורה פרשת בא
בית מדרש

"החודש הזה לכם…"

פרשת בא היא הפרשה בה מוזכרת המצווה הראשונה- המחויבות הראשונה של עם ישראל כעם כלפי ריבונו של עולם- האם עם

דבר תורה פרשת בא
בית מדרש

פרשת וישלח: להיות לעם.

מבין שלושת האבות, דווקא יעקב הוא המושווה יותר במדרשים לאדם הראשון, דווקא הוא מצווה “פרה ורבה”, דווקא ממנו יוצאים השבטים,

דילוג לתוכן