פרשת וישלח: להיות לעם.

דבר תורה פרשת בא

מבין שלושת האבות, דווקא יעקב הוא המושווה יותר במדרשים לאדם הראשון, דווקא הוא מצווה “פרה ורבה”, דווקא ממנו יוצאים השבטים, מהו המשותף בין יעקב לבין אדם הראשון שמזכה אותם באותה הברכה , ממה נובע הדמיון?

פרשת בראשית: מנוחה ובריאה

דבר תורה פרשת בא

“ויכל אלוקים ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה”, כלומר הקב”ה כילה – סיים את מלאכתו דווקא ביום השביעי. אם כן, מדוע אנו אומרים שנח?

דבר תורה פרשת בא: החודש הזה לכם

דבר תורה פרשת בא

דבר תורה פרשת בא : היא הפרשה בה מוזכרת המצווה הראשונה – המחויבות הראשונה של עם ישראל כעם כלפי ריבונו של עולם. האם עם ישראל יוצא מעבדות מצריים לעבדות חדשה? דבר תורה פרשת בא : אחת ההנאות הגדולות בחיים היא לקנות ספר חדש. אני לוקח את הספר ביד, מריח את הריח המיוחד לספר חדש, פותח […]

דיני תשעה באב שחל בשבת (ונדחה)

בשל העובדה שתשעה באב השנה נופל על שבת, אנו דוחים את צום תשעה באב ליום ראשון. רב קהילת לכו נרננה, הרב יעקב מאיר, עושה סדר בהלכות – דיני תשעה באב שחל בשבת ונדחה. דיני תשעה באב שחל בשבת (ונדחה) סעודה מפסקת – בניגוד לכל שנה, שבה נוהגים בסעודה המפסקת של תשעה באב מנהגי אבלות (תבשיל […]

“החודש הזה לכם…”

דבר תורה פרשת בא

פרשת בא היא הפרשה בה מוזכרת המצווה הראשונה- המחויבות הראשונה של עם ישראל כעם כלפי ריבונו של עולם- האם עם ישראל יוצא מעבדות מצריים לעבדות חדשה? אחת ההנאות הגדולות בחיים היא לקנות ספר חדש. אני לוקח את הספר ביד, מריח את הריח המיוחד לספר חדש, פותח את הכריכה ומסתכל קודם כל בהקדמה. חשבתם פעם מתי […]

פרשת וישלח: להיות לעם.

דבר תורה פרשת בא

מבין שלושת האבות, דווקא יעקב הוא המושווה יותר במדרשים לאדם הראשון, דווקא הוא מצווה “פרה ורבה”, דווקא ממנו יוצאים השבטים, מהו המשותף בין יעקב לבין אדם הראשון שמזכה אותם באותה הברכה , ממה נובע הדמיון? מבין שלושת האבות, דווקא יעקב הוא המושווה יותר במדרשים לאדם הראשון. במדרשים מופעים ביטויים כמו “שופריה דיעקב כעין שופריה דאדם […]