Search

דר' פנינה נויבירט

בית מדרש

פרשת בהר: והיתה שבת הארץ לכם.

פרשת בהר עוסקת במצוות השמיטה. הכתוב מדגיש, כי יבול הארץ בשנת השמיטה מותר בשימוש עצמי (ויקרא כ"ה, ו´): "והיתה שבת הארץ לכם לאכלה". ערב שנת השמיטה הבאה עלינו לטובה.

בית מדרש

פרשת תולדות: "ויגדלו הנערים"

אי אפשר להפקיר את חינוך הילדים לעתיד. עלינו להסתכל על ההווה ועל כל ילד כיחידה בפני עצמה. תראו את יעקב ועשיו.

דבר תורה פרשת משפטים:
בית מדרש

דבר תורה פרשת בשלח: "אז ישיר משה"

פרשת בשלח מגוללת את רגעי השיא בסיפור יציאת בני ישראל במצרים, ובהם קריעת ים סוף. ישועת בני ישראל לאחר מפלתם של המצרים בים מעוררת השראה, וגורמת למשה ולעם לפצוח בשירה (שמות ט"ו, א'): "אָז יָשִׁיר מֹשֶׁה".

דבר תורה פרשת משפטים:
בית מדרש

דבר תורה פרשת חיי שרה – "ובה אדע"

דבר תורה פרשת חיי שרה – אליעזר מגבש קריטריונים  לאיתור האישה הפוטנציאלית ליצחק. "ובה אדע כי עשית חסד עם אדוני". ד"ר

דילוג לתוכן