פרשת בהר: והיתה שבת הארץ לכם.

פרשת בהר עוסקת במצוות השמיטה. הכתוב מדגיש, כי יבול הארץ בשנת השמיטה מותר בשימוש עצמי (ויקרא כ”ה, ו´): “והיתה שבת הארץ לכם לאכלה”. ערב שנת השמיטה הבאה עלינו לטובה.

פרשת “ויחי”: יוסף לפני חוקי היסוד

דבר תורה פרשת משפטים:

יוסף אינו מוכן לשעבד איש – לא את אחיו ואפילו לא את המצרים המציעים את עצמם לעבדים. אלפי שנים לפני חוק כבוד האדם וחירותו וחוק חופש העיסוק, יוסף קובע את עקרון-העל של חרות האדם. פרשת ויחי עוסקת, בין היתר, במות יעקב במצרים. לאחר פטירתו, פונים האחים ליוסף בתחנונים כי יחוס עליהם, וכי לא ישיב להם […]

דבר תורה פרשת יתרו: אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור.

דבר תורה פרשת משפטים:

דבר תורה פרשת יתרו : על שמירת השבת בעשרת הדברות אנו מצווים בפרשת יתרו וכן בפרשת ואתחנן בספר דברים – מצא את ההבדלים. דבר תורה פרשת יתרו – נוסח הדיבר הרביעי שבפרשת יתרו שונה בתכלית מנוסח דיבר זה בפרשות ואתחנן. בפרשת יתרו מצווים אנו לזכור את יום השבת בעוד שבפרשת ואחתנן מצווים אנו לשמור את […]

דבר תורה פרשת בשלח: “אז ישיר משה”

דבר תורה פרשת משפטים:

פרשת בשלח מגוללת את רגעי השיא בסיפור יציאת בני ישראל במצרים, ובהם קריעת ים סוף. ישועת בני ישראל לאחר מפלתם של המצרים בים מעוררת השראה, וגורמת למשה ולעם לפצוח בשירה (שמות ט”ו, א’): “אָז יָשִׁיר מֹשֶׁה”.

דבר תורה פרשת חיי שרה – “ובה אדע”

דבר תורה פרשת משפטים:

דבר תורה פרשת חיי שרה – אליעזר מגבש קריטריונים  לאיתור האישה הפוטנציאלית ליצחק. “ובה אדע כי עשית חסד עם אדוני”. ד”ר פנינה נויבירט מנסה לברר מה המשמעות של הביטוי “ובה אדע”. דבר תורה פרשת חיי שרה – בפרשתנו משתדכת רבקה ליצחק. אליעזר מגבש קריטריונים  לאיתור האישה הפוטנציאלית, הוא מחפש אשה שתשקה אותו  מים לבקשתו ואף תציע להשקות את […]