Search

הרב אביחי קצין

דבר תורה "ונשמרתם מאד לנפשותיכם"
בית מדרש

פרשת בשלח: שירת נשים

במרכזה של הפרשה עומדת שירתם המופלאה של משה וישראל. אולם, לא תמיד אנחנו נותנים את הדעת לשירתן של מרים והנשים. העיון בשירה קצרה זו ילמד אותנו שמשמעות מיוחדת יש לשירה זו, והיא מלמדת אותנו מסר גדול שחשוב לאמץ אותו.

דבר תורה "ונשמרתם מאד לנפשותיכם"
בית מדרש

פרשת שופטים: "משפט צדק"

"… כשהתורה מצווה על מנוי דיינים, היא מלמדת אותנו שתפקידם "לשפוט צדק". עשיית צדק דווקא ולא פתרון בעיות חברתיות, שלצורך

דבר תורה "ונשמרתם מאד לנפשותיכם"
בית מדרש

"משפט צדק"- פרשת שופטים

"… כשהתורה מצווה על מנוי דיינים, היא מלמדת אותנו שתפקידם "לשפוט צדק". עשיית צדק דווקא ולא פתרון בעיות חברתיות, שלצורך

דילוג לתוכן