Search
פעילויות פנאי

פעילות בסגר למשפחות עם צרכים מיוחדים

עיריית רעננה בפעילות ייחודית למשפחות עם צרכים מיוחדים להקלת השהות בסגר בעיר יתקיימו מגוון סדנאות תנועה, מוסיקה, יצירה ושעות סיפור להנאת הילדים עם צרכים מיוחדים והוריהם.


פעילויות פנאיעם כניסתו של הסגר המהודק, ומתוך רצון להקל על המשפחות להן ילדים עם צרכים מיוחדים בעיר בהתמודדות עם התקופה המורכבת, יוצאת עיריית רעננה במגוון פעילויות וסדנאות ייעודיות למשפחות המיוחדות בעיר.

הפעילויות יתקיימו תוך חלוקה לגילאים ולתחומי עניין, באופן משותף לילדים עם הצרכים מיוחדים ולהוריהם, במטרה להסב עבורם מקור פנאי, הנאה והפוגה במהלך הסגר.

בין היתר יכללו הפעילויות סדנאות מוסיקליות, סדנאות תנועה, ושעות סיפור ויצירה, בהתאם למועדים הבאים

יום ג' 12.1.21- שעות 17:30-18:30 מפגש תנועה מונגש-  – contact-me של עמותת "תו המשווה" יתקיים בבית הספר יחדיו, עבור ילדים בגילאי 7-4, והוריהם

יום ד' 20.1.21 – שעות 18:00-19:15 מפגש תנועה מונגש-  – contact-me של עמותת "תו המשווה" יתקיים בבית הספר יחדיו, עבור בני נוער בגילאי 20-15

יום ב' 25.1.21 – שעות 17:30-18:30 שעת סיפור ויצירה, תתקיים במרכז ללימודי תולדות רעננה, עבור ילדים בגילאי 6-3 והוריהם

יום ב' 1.2.21 – שעות 17:30-18:30 שעת סיפור ויצירה, תתקיים במרכז ללימודי תולדות רעננה, עבור ילדים בגילאי 7-4 והוריהם

ימי ד' – 10.2.21, 17.2.21- סדנת מוסיקה -דו-רה -מה? של עמותת "תו המשווה", הכוללת שני מפגשים בשעות 17:30-19:00 סדנת יצירה באמצעות צליל, בניית כלים ונגינה אינטואיטיבית (אין צורך בידע מוקדם). המפגשים יתקיימו במרכז ללימודי תולדות רעננה (הכניסה מרחוב גולומב 6 דרך הגינה) עבור ילדים בגילאי 12-6.

הפעילויות ללא עלות, אך מותנות בהרשמה מראש, למידע נוסף ורישום לפעילויות:

  09-7610762, livnatr@raanana.muni.il

דילוג לתוכן