Search

1950 – שלג ברעננה.

 השלג הראשון שנערם השבוע בחרמון הזכיר לוותיקי המושבה דאז את חורף 1950. בשנה זו הגשם הזועף והקור המקפיא הביא בעקבותיו שלג במרכז הארץ וצבע בלבן את רעננה מקצה לקצה. שלפנו עבורכם מאתר המרכז ללימודי תולדות רעננה סדרת תמונות משנת 1950 שהנציחו את המאורע הנדיר שבו רעננה לבשה לבן. ניסינו לזהות, ללא הצלחה, את המיקום המדויק של התמונות ואת המשתתפים בהם. מישהו מזהה?

דילוג לתוכן