פקחי עיריית רעננה החלו הבוקר לחלק דוחות אזהרה לבני נוער על נסיעה שלא כחוק על אופניים חשמליים. בשלב הראשון מחלקים הפקחים דוחו”ת אזהרה לבני הנוער ומבצעים פעולות הסברה לרכיבה בטוחה.


האכיפה על האופניים החשמליים החלה! בתום קורס ממושך שעברו פקחי יחידת האכיפה העירונית, החלו הבוקר הפקחים העירוניים לחלק דוחות אזהרה על עבירות נסיעה על אופניים חשמליים.

בהמשך להיערכות העירונית המקיפה בנושא המתקיימת בחודשים האחרונים, החלו הבוקר פקחי עיריית רעננה בביצוע האכיפה על רכיבה שלא כחוק על אופניים חשמליים.

האכיפה, המתקיימת בשלב ראשון (במהלך החודש הקרוב), באמצעות מתן דוחות אזהרה לבני נוער על ידי הפקחים העירוניים, מתאפשרת הודות לאישור השר לביטחון פנים, שניתן לפני כחצי שנה, לפקחי עיריות לאכוף את החוק בנושא, לאחר שעברו השתלמות מיוחדת וקבלו אישור ממשטרת ישראל.

בתום קורס ממושך שעברו פקחי יחידת האכיפה העירונית, התקבל אישור האכיפה לפקחי עיריית רעננה, ובמקביל לפעילות הסברה מקיפה שמקיימת העירייה הן במערכת החינוך והן באמצעי המדיה השונים, החלה כאמור הבוקר גם האכיפה בפועל על ידי הפקחים ברחבי העיר.

במהלך הבוקר, התריעו הפקחים בפני בני הנוער על עבירות רכיבה בעיקר בסביבות מוסדות החינוך בעיר, במתן דוחות אזהרה תוך דגש כי בעתיד יומרו הדוחות בקנסות.

 הפקחים, כמו השוטרים, יאכפו מעתה עבירות של נהיגה מסוכנת, אי ציות לחוקי התנועה, נהיגה עם טלפון ביד, הרכבה לא חוקית של נוסע נוסף על האופניים וכדו’. הענישה תנוע בין החרמת בטריות חשמליות, פנייה להורים ואף נתינת קנסות משמעותיים. כל זאת בהתאם לחוק. הפעילות תיעשה באופן יזום במבצעים, כמו גם בשוטף. בכל מקרה בו פקח יראה עבירת תנועה הוא יהיה מוסמך לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותו.

בתמונה: פקחי עיריית רעננה במהלך פעילות האכיפה הבוקר, סמוך לתיכון מטרו ווסט.