Search

15,322 תלמידי רעננה חוזרים ללימודים.

עיריית רעננה נערכת לפתיחת שנת הלימודים ב-1 בספטמבר.

בשנת הלימודים תשע"ו ילמדו בכל מוסדות החינוך העירוניים 15,322 תלמידים, מהם 2,734 ילדים בגני הילדים.

בשנת הלימודים ייפתחו 99 גני ילדים, מתוכם 67 גני יול"א (יום לימודים ארוך).

בבתי הספר העירוניים ילמדו 12,588 תלמידים, מתוכם 1,058 ילדים העולים לכיתה א'.

הודות לרפורמה של משרד החינוך, בשנת הלימודים הקרובה ילמדו בממוצע 27 תלמידים בכיתות א'

עלייה במספר העולים החדשים : 330 תלמידים עולים ילמדו בבתי הספר לעומת 200 תלמידים בשנת הלימודים תשע"ה.

חדש: עיריית רעננה פותחת את גן סלעית – גן לילדים בעלי לקויות מוטוריות מורכבות. את פתיחת הגן מלווה מזה מספר חודשים ועדת היגוי הכוללת את נציגי משרד החינוך, מינהל החינוך, השירות הפסיכולוגי והאגף לשירותים חברתיים. צוות הגן יכלול אנשי מקצוע בין השאר מתחום החינוך המיוחד והטיפול הפרא-רפואי.

ראש עיריית רעננה, זאב בילסקי: "שנת הלימודים נפתחת ברעננה בתחושת התחדשות, ומתוך רצון לתת מענה למיטבי לכלל קהלי היעד של תלמידי העיר. לשם כך שקדנו בעירייה, בהובלת מנהל החינוך בעיר על פתיחתן של מסגרות ייעודיות ותכניות מותאמות הן עבור תלמידי החינוך המיוחד והן עבור תלמידי העיר המחוננים. אנו שמחים וגאים על יכולותינו להעניק לכלל תלמידי העיר יכולת העצמה ומיצוי אישי בהתאם לצורכיהם, תוך מימוש המוטו המנחה אותנו כל העת שברעננה לא מוותרים על אף תלמיד".

עוד ייפתחו השנה כיתות ללקויי למידה, כיתה תקשורתית נוספת בתיכון, גן תקשורתי וגן לחינוך מיוחד בחינוך הממלכתי דתי. בית הספר היסודי 'שקד' יחנוך מבנה חדש ובו שמונה כיתות חדשות. ובמהלך השנה ייבנה בית למחוננים ומצטיינים ומבנה נוסף לתיכון אביב שייתן מענה לתוספת כיתות לימוד ולמרחב טכנולוגי.

עיריית רעננה השקיעה בקיץ האחרון סכום של כ- 30 מיליון ₪ בעבודות הכוללות בינוי, בטיחות, שיפוץ נגישות ותשתיות במוסדות חינוך רבים.

מינויים חדשים בבתי הספר:

אורנה אהרון נבחרה למנהלת תיכון 'אביב' במקומה של שפרה סטרוסקי . שפרה נבחרה למנהלת גף ההערכה חלופית באגף לחינוך על יסודי במטה משרד החינוך.

עופרה פאר נבחרה למנהלת בית החינוך לבנות אמי"ת רננים והיא תחליף בתפקידה את אורית שמיר שנבחרה למפקחת על העולים החדשים בחמ"ד מחוז מרכז.

אסתי פרידמן נבחרה למנהלת חטיבת הביניים בבית החינוך לבנות אמי"ת רננים והיא תחליף בתפקידה את תמר יפרח שפרשה לגימלאות.

דילוג לתוכן