Search

"תשקופת" – קורס לליווי חולים בקהילה.

עמותת "תשקופת" לתמיכה רוחנית בחולים ובבני משפחותיהם, מודיעה על פתיחת קורס ייחודי במחוז השרון, להכשרת מתנדבים לליווי חולים בגישה קהילתית רוחנית, בשיתוף עם עיריית רעננה. הקורס מתקיים זו השנה השנייה ברציפות, לאחר שנחל הצלחה גדולה אשתקד.

הקורס ייפתח ביום ג' 24.12.2013, ויתקיים בחדר הישיבות במחלקת הביטחון ברחוב אחוזה 56, רעננה, בשמונה מפגשים שבועיים, בין השעות 20:00-17:00. עלות הקורס 100 ₪. הקורס יתקיים בהנחיית אנשי מקצוע מובילים מדיסיפלינות שונות, מעמותת תשקופת.

תכנית הקורס נועדה ליצור חיבור בין היחיד, הקהילה והמרכז הרפואי באמצעות סל כלים ומידע שיועברו בו בהם ידע תיאורטי בסוגיות הקשורות למצבי משבר, זקנה, חולי ואובדן; לימוד על חשיבות הקהילה וערבות הדדית; כלים מעולם הליווי הרוחני כגון השימוש בטקסט ושיח על משמעות, ועבודה על מיומנויות הקשבה נוכחות ומודעות.

עם סיום הקורס ישובצו המתנדבים בהתאם להעדפותיהם, במקומות פעילות שונים – בביקורי בית, בבתי אבות או במרכז רפואי. ההתנדבות תיעשה בהנחיה והדרכה של מלווה רוחני מקצועי מטעם "תשקופת". לאחר הקורס, יתקיים מדי חודש מפגש העשרה בין כל המתנדבים מרעננה. בנוסף יקבלו המתנדבים הדרכה אישית לפי הצורך, על ידי המלווה הרוחני.

 

דילוג לתוכן