המכבסה האקולוגית “קלרה” מרעננה חרטה על דגלה קיימות חברתית. בעזרתכם האדיבה גלבוע, מנהל המכבסה, רוצה לאסוף 300 מעילים עבור נזקקי רעננה. עד כה נאספו 80 מעילים לנזקקים – אנא עזרו למכבסת “קלרה” לאסוף עוד 220 מעילים ולהגיע אל היעד.

יש לכם מעילים ישנים שאין לכם צורך בהם!?

אתם מנקים את הארונות ואין לכם מה לעשות עם המעילים!?

העבירו את המעילים הישנים למכבסת “קלרה” קניון רננים קומה מינוס אחד. טלפון 054-9980154.

גלבוע בעל המכבסה ינקה ויאחסן את המעילים עד מועד החלוקה . החלוקה תעשה בשיתוף האגף לשירותיים חברתים ברעננה. לא רעיון נפלא!?