Search

תקרת הסכום המצטבר לתמיכה בבניית בתי כנסת הוגדלה למליון שקל.

ועדת התמיכות העירונית האמונה על חלוקת הסכומים לתמיכה בעמותות ספורט, תרבות, דת ורווחה דנה בישיבתה האחרונה בשינוי הקריטריונים לתמיכה בבניה ובשיפוצים של בתי כנסת בעיר. סכום התמיכה המצטבר שניתן לבתי כנסת עד כה עמד על 800 אלף שקל שהיווה בעת קביעת הקריטריון בתחילת שנות ה 90 כ 40% מעלות בניית בית כנסת ממוצע. נציגי הרשימה הדתית המאוחדת פנו בבקשה להתאים את סכום התמיכה המצטבר לבניית בתי כנסת חדשים למחירי שנות האלפיים ולהעמידו על מליון שקל.

לגבי בתי כנסת ותיקים ממליצה הועדה להקים מסגרת של תמיכה מצטברת העומדת על 200 אלף שקל לצורכי נגישות כגון מעלית, שירותי נכים וכיוצא בזה. מסגרת זו בנוסף ל 800 אלף הקבועים מאפשרת לבתי כנסת קיימים להגיע אף הם לתמיכה מצטברת של מליון שקל בסך הכל.

החלטת הועדה לא נפלה פה אחד והתקיים דיון סוער שבו נציגת מרצ התנגדה להצעת ההחלטה. לעומתה נציגי המפלגות החברות בקואלציה עמדו על כך שמדד תשומות הבניה כמעט ושילש עצמו מאז קביעת התקרה הקיימת וכן שכיום החוק מחייב בניה בתקנים שמייקרים את הבניה בהרבה כגון תקן הבניה הירוקה המחוייב ברעננה, תקני נגישות ועוד.

המלצת הועדה תגיע להצבעה בישיבת מועצת העיר הקרובה וצפויה לעבור ברוב קולות הקואליציה אם כי מעניין יהיה לראות כיצד תצביע סיעת מרצ החברה בקואליציה העירונית.

 

 

דילוג לתוכן