Search

תקציב 2012 אושר על ידי מועצת העיר.

מועצת העיר אישרה את התקציב העירוני הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2012. התקציב הרגיל שאושר עומד על 587 מיליון שקל ותקציב הפיתוח – התקציב הבלתי רגיל על 156 מיליון שקל.

כהקדמה להצעת התקציב פתח מנכ"ל העיירייה אבי לאופר במצגת שהציגה נתונים על מקורות התקציב, על הגורמים לגידול בהוצאות משנה לשנה והציג את הצמצום הדרסטי בכוח האדם לאחר שהעירייה הוציאה לפרישה מוקדמת 115 עובדי עירייה שחלק לא מבוטל מהם מהדרג הבכיר. הנתון הבולט במצגת התייחס לעובדה שמהלך הפרישה המוקדמת הביא לחסכון של כ 15 מיליון שקל מדי שנה.

מאחר וחברי הקואליציה דנו בתקציב בישיבות הנהלת העיר בעת גיבוש התקציב, הבמה היתה פנויה לחברי הקואליציה שלא חסכו בהתקפות. סימה פרי שהכריזה בתחילת השבוע על כוונתה להתמודד על ראשות העיר בבחירות הבאות, תקפה במילים קשות את התנהלותה המוטעת, לדבריה, של הנהגת העיר. הזכירה שבשנה שעברה עברה בישיבת המועצה סעיף סעיף בהצעת התקציב אך "מה שהיה הוא שיהיה" ולמעשה אין לה אמון בהנהגה ובדרכה.

משה הרשקוביץ, נציג הליכוד, הציב את ראש העיר נחום חופרי על הכוונת שלו ובנאום תקיף, ארוך ומבולבל האשים אותו שוב ושוב באפלייה לרעה של החינוך הדתי בעיר, בהפרת סיכום לתיכון בנים משותף עם אחת מרשתות החינוך הדתיות, בפגיעה בבית ספר חורב, בסיכול נסיונות ההנצחה לעוזי כהן ז"ל ועוד כהנה וכהנה. דבריו שוסעו מפעם לפעם על ידי חברי הקואליציה שתיקנו את הנתונים שהציג וקראו לו לחזור לנושא שעל הפרק – התקציב. נראה היה שהרקע לעמדת נציגי הליכוד בישיבה הוא קרע מתמשך עם חופרי שהגיע לשיאו לפני מספר שבועות עת הוציא ראש העיר מכתב פומבי לאילן כהן תחת הכותרת "אי עשיה ציבורית". במכתב מביע חופרי את מורת רוחו מאי קיום הבטחותיו של כהן לפעול מטעמו למציאת פתרונות לדיור בר השגה ברעננה.

בסיום דברי נציגי הליכוד הם הכריזו שיצביעו נגד התקציב ובכך הם פורשים מהקואליציה. בתגובה פלט-שאל אחד מחברי המועצה לקול צחוקם של שאר חברי המועצה: "ועד עכשיו כן הייתם בקואליציה?" עדות לעובדה שנציגי הליכוד לא הגיעו לישיבות ולא השתתפו בדיונים אך מצאו את דרכם לדפי העיתונות המקומית.

מי שהפתיעה את הנוכחים היתה מלי פולישוק שבצד ביקורת בונה שיבחה את התנהלות ראש העיר, המנכ"ל והגזבר. פולישוק סיפרה כי הגישה למעלה ממאתיים שאלות על התקציב וקיבלה תשובות מספקות על כל שאלה ובשל כך אף הצביעה בעד התקציב עם הקואליציה.

בתום הדיון ביקש חבר המועצה אריה פרידמן את רשות הדיבור ואמר שבראשית הדברים היה מי שהצהיר ש "מה שהיה הוא שיהיה" ומאחר ובכל אחת משלושת השנים האחרונות סיימה העירייה את שנת התקציב באיזון או בעודף גדול הרי שהוא מאמץ את הביטוי ומאחל שכפי שהעירייה סיימה את השנים 2009, 2010 ו 2011 תסיים כך גם את השנים הבאות.

 

דילוג לתוכן