(צילום: באדיבות עיריית רעננה)

ישיבת מועצת העיר, שהתקיימה ביום חמישי, 29.12.16, אישרה את תקציב העירייה לשנת 2017. התקציב מבטא את מדיניות העירייה להמשיך ולהעניק לתושבי רעננה שירותים עירוניים ברמה הגבוהה ביותר בכל תחומי החיים העירוניים לצד אחריות ציבורית בניהול התקציב ושמירה על איזון תקציבי, כפי שנעשה בשלש השנים האחרונות, מאז נבחר מחדש זאב בילסקי לראשות העירייה. התקציב הרגיל של העירייה לשנת 2017 עומד על סך של 703,614,800 ₪.

בתקציב זה בולט הגידול בהשקעות בתחום החינוך, העומדות על 32.8%. גם בתחום הרווחה חל גידול, המבטא את מדיניות העירייה לתמיכה בכל האוכלוסיות בעיר, תוך דגש על אוכלוסיות מוחלשות ובעלי צרכים מיוחדים. במקביל ממשיכה העירייה במגמה שסימנה בשנים האחרונות של השקעות נרחבות בשיפור חזות העיר ואיכות החיים והסביבה בכל רחבי העיר ובכלל זה בניקיון, בגינון, בטיפוח המרחב הציבורי ובתשתיות. השקעות אלה כבר הוכיחו עצמן בשלוש השנים האחרונות, כגורמי תמריץ להתחדשות עירונית במרכז העיר, לפיתוחן של שכונות חדשות, לטיפוח חיי הכלכלה בעיר ולהפיכתה של רעננה לעיר המושכת אליה חברות עסקיות מהחשובות והגדולות מסוגן בישראל.

התקציב הבלתי רגיל לשנים 2017-2018 עומד על סך של 283,822,000 ₪. תקציב זה מיועד למימון פיתוח תשתיות ופרויקטים ארוכי טווח וביניהם, הקמת מוסדות חינוך, סלילת כבישים, שבילי אופניים והשקעות בטכנולוגיות מתקדמות במסגרת “עיר חכמה”, שיאפשרו את שיפור השירות לתושבים, תוך התייעלות וחסכון במשאבים.

בהצגת תקציב 2017 בירך ראש העירייה את מנכ”לית העירייה, מיכל הירש נגרי וגזברית העירייה, אירית יהל וצוותה, על העבודה הגדולה שהושקעה בהכנתו של התקציב, שממנו יגזרו תכניות העבודה של אגפי העיריה לשנת 2017 והודה לכל מנהלי האגפים על השמירה הקפדנית של מסגרת התקציב בשנה החולפת, שתאפשר לעירייה להציג זו השנה השלישית ברציפות תקציב מאוזן, ולהמשיך ולשאת בגאווה את התואר “עיר איתנה”.