Search

תקציב העירייה ל 2014 – התייעלות וחסכון.

עיריית רעננה מגבשת בימים אלה את התקציב העירוני לשנת 2014, כאשר התקציב לשנה הבאה יעמוד בסימן התייעלות עירונית, נוכח הגרעון השוטף בתקציב העירייה לשנת 2013. תקציב העירייה לשנת 2014 יובא לאישור חברי מועצת העיר בישיבת המועצה הקרובה.

כבר בימים אלה שוקדים גורמי המקצוע, יחד עם הנהלת העירייה והעומד בראשה, זאב בילסקי, על גיבוש תוכנית עבודה מפורטת כאשר יעדיה המרכזיים הינם צעדי ייעול וחסכון. אחת הדוגמאות הבולטות לכך היא ההחלטה לקיים בשנה הקרובה את אירועי יום העצמאות במתכונת צנועה יותר מבעבר ולהתמקד באמנים מקומיים.

הרחיב בנושא ראש עיריית רעננה, זאב בילסקי: "הגרעון בתקציב העירייה מעמיד אותנו בפני אתגרים חדשים ולא פשוטים, המחייבים טיפול שורש יסודי ועמוק . יחד עם שותפיי להנהלת העיר אנו מגבשים כעת את תקציב העירייה לשנה הבאה, במטרה להחזיר את קופת העירייה לאיזון תקציבי ולהמשיך להעניק שירות איכותי לרווחת התושבים. את כל זאת נעשה תוך אחריות וריסון כלכלי".

דילוג לתוכן