Search

תקציב העירייה לשנת 2012 יוגש לאישור בישיבת מועצת העיר הקרובה.

בישיבתה הקרובה, ביום חמישי הבא (29.12.2011), תתבקש מועצת העיר רעננה לאשר את התקציב העירוני הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2012. התקציב גובש במהלך החודשים האחרונים ע"י הנהלת העירייה, מנכ"ל העירייה ואגף המינהל הכספי, ובשיתוף עם יחידות העירייה השונות.

התקציב הרגיל שיוגש לאישור עומד על כ- 587 מיליון ש"ח ותקציב הפיתוח – התקציב הבלתי רגיל (תב"רים), שיוגש לאישור המועצה עומד על כ- 156 מיליון ש"ח.

התקציב וניתוח המשמעויות יוצגו בישיבה בפני חברי המועצה ע"י המנכ"ל, אבי לאופר וגזבר העירייה, אמיר ברטוב. בהתאם ליעדים שהציב ראש העיר רעננה, נחום חופרי עיקר ההשקעה והוצאות התקציב הרגיל לשנה הקרובה יהיו בקידום מערכת החינוך, בסך 173 מיליון ש"ח, אשר מהווים כ-30% מכלל התקציב העירוני, ומהווים גידול בהשקעה ביחס לתקציב לשנת 2011, אשר עמד על כ- 157 מיליון ש"ח. תקציב החינוך כולל מגוון עצום של פעולות ויוזמות שנועדו להוביל למיצוי ולמצוינות תוך השקעה בשיפור טכנולוגיות בבתי הספר. ראש העיר רעננה, מר נחום חופרי, אמר כי "תקציב 2012 מגלם בתוכו ומייצג את מגוון הצרכים והמאווים של תושבי העיר. התקציב יאפשר תנופה וצמיחה תוך שמירה על מסגרת תקציבית אחראית ושמרנית בשים לב להשקעה בחינוך ומתן מענה בתחום הניקיון והטיפוח העירוני."

בשנת 2012 תימשך ההשקעה הרבה של עיריית רעננה באירועי תרבות והספורט מהם לכל הגילאים. השנה הבאה הינה בסימן 90 השנים הראשונות של רעננה: חגיגות ה- 90 ייפתחו רשמית בתחילת חודש אפריל, עם מגוון פעילויות שיתקיימו בעיר לציון האירוע בתחומי התרבות, הפנאי, הספורט, החינוך המשלים ועוד. בין השאר צפויים מופעים פתוחים, קונצרטים לקהל הרחב, פעילויות ספורט שונות בהן מרוץ רעננה, מרוץ הלפיד, טריאתלון, ופסטיבל מחולות ייחודי לשנת ה- 90. בעיריית רעננה שוקדים על התכניות לשנה הבאה ונערכים לכך שמסגרת התקציב תישמר, למרות הפעילויות הרבות והמגוונות.

תקציב הפיתוח (התב"ר) יעמוד על 157 מיליון ש"ח והוא יוגש לאישור בשני שלבים: השלב הראשון בסך של כ- 46 מיליון ש"ח כולל פעולות רבות לשדרוג ופיתוח מוסדות חינוך, פעולות תשתית והנדסה ושמירה על חזות העיר. השלב השני של תקציב הפיתוח בסך כ- 110 מיליון ש"ח יוצג למועצה ויוצא לפועל בכפוף לקבלת כספי פיתוח מפרוייקטים למגורים הצפויים להתאשר בקרוב. הצעות התקציב נמצאות באתר העירוני (www.raanana.muni.il) והציבור מוזמן לעיין בהן.

 

דילוג לתוכן