בית המדרש מת”ן השרון וקהילת שבטי ישראל מזמינים את הציבור לתפילת ר”ח חשוון מקוונת לנשים בזום. הלל בשירה ובניגונים. יום שני, א’ מרחשוון, ה 19.10.20 בשעה 08:00. פרטים והרשמה באתר מתן  https://www.matan.org.il