לרגל ראש חוש אדר מתקיימת תפילת ר”ח לנשים עם הלל בניגון ושירה. יום שלישי, א’ ר”ח אדר א’, ה 5.2  בבית מתן השרון, הפלמ”ח 4, רעננה.