משנכנס אדר מרבים בשמחה. לרגל ראש חודש אדר מתקיימת תפילת ר”ח לנשים עם הלל בניגון ושירה. יום שלישי, ל’ שבט, א’ ר”ח אדר, ה 25.2 החל משעה 7:30, בבית מתן השרון, הפלמ”ח 4, רעננה.