Search
תפילת ילדים 1

תפילת ילדים עירונית ב ZOOM

ביוזמת המועצה הדתית רעננה התקיימה השבוע תפילת ילדים בהנהגתו של ראש בית מדרש "ראשית" הרב אביחי קצין. התפילה התקיימה באמצעות מערכת זום כשמאתיים בתי אב התחברו למערכת וכ 800 ילדים והורים השתתפו בה.


השבוע התקיים ברעננה אירוע ייחודי ומרגש – תפילת ילדים באמצעות מערכת זום.

היוזמה לקיום התפילה נולדה במשרדי המועצה הדתית רעננה עת דנו בתפילה העולמית שאורגנה על ידי הרבנים הראשיים לישראל. הרעיון עלה ששעה קלה לפני תחילת האירוע ששודר בכל הרשתות החברתיות נקיים תפילה לילדי רעננה באמצעות מערכת זום, פלטפורמה ללמידה מקוונת שמנוצלת בימים אלה בהם אסורה היציאה מהבית, לפעילויות משותפות כגון תפילה ושיעורי תורה של עשרות ואף מאות משתתפים.

ראש בית המדרש "ראשית", הרב אביחי קצין, נענה לאתגר שהציבה לפניו המועצה הדתית ובתוך פחות מיממה אורגן האירוע.  כ 200 בתי אב, סך של כ 800 ילדים והורים, התחברו באמצעות מערכת זום לתפילת הילדים המרגשת עד דמעות.

הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו, רב העיר הרב יצחק פרץ וראש העיר חיים ברוידא שלחו סרטוני ברכה ששודרו במהלך האירוע. בדברי הברכה התייחסו המכובדים לתקופה הקשה בה אנו נמצאים וחיזקו את הילדים ואת הוריהם.

דילוג לתוכן