Search
תו ירוק שלט

תפילות "התו הירוק" – בתי הכנסת נפתחים!

כללי התו הירוק המיושמים גם בבתי הכנסת מאפשרים קיום תפילות בתוך בתי הכנסת והקלה משמעותית במספר המתפללים. את האישור להתפלל במסגרת התו הירוק מנפיקה  המועצה הדתית רעננה והקב"ט העירוני. התו הירוק – בתי הכנסת נפתחים!


תפילות שבת זכור ופורים היוו את יריית הפתיחה לעידן חדש. חזרה לתפילות בתי כנסת. תפילות במתווה התו הירוק מאפשר קיום תפילות במספר מתפללים השווה למחצית ממספר המקומות הקבועים בבית הכנסת.

בית כנסת המעוניין להתפלל במתווה התו הירוק חייב לקבל אישור מהמועצה הדתית והקב"ט העירוני תוך חתימה על כתב התחייבות הכולל מספר סעיפים:

מניין המתקיים במתווה התו ירוק מיועד אך ורק לבעלי דרכון ירוק אותו מקבלים רק מחלימים ומחוסנים במנה שנייה + שבוע. על המתפללים להירשם מראש ולהעביר לגבאים את צילום האישור מבעוד מועד.

ללא תו ירוק מגבלות ההתקהלות עד ליום ראשון הקרוב הינם 10 בפנים, 20 בחוץ. הפעימה השלישית שתתחיל ביום ראשון, כ"ג אדר ה 7.3, עליה הכריזה הממשלה, יאפשרו הגדלה משמעותית של התפילות שאינם במתווה התו הירוק וניתן יהיה להתפלל ב 20 איש בפנים ו 50 בחוץ.

בשבועיים האחרונים מנהל אריה פרידמן יו"ר המועצה הדתית רעננה מבצע להנפקת האישורים לבתי הכנסת ברעננה. הוא יצר קשר עם 90 הקהילות בעיר וקיבל מכ 60 מהם בקשות לקבלת אישור לפתיחת בית הכנסת במסגרת התו הירוק. 45 קהילות שחתמו על כתב ההתחייבות כבר קיבלו את האישור ועוד 15 קהילות נמצאים בעיצומו של התהליך.

המועצה הדתית הדפיסה שלטים ייעודיים שמחולקים לבתי הכנסת מקבלי האישורים המעיד כי: "בית כנסת זה פועל על פי הנחיות התו הירוק" ובשורה מתחת יש לציין את מספר המתפללים המירבי המותר לשהות בבית הכנסת בו זמנית. כל בית כנסת קיבל מהמועצה הדתית שני שלטים – אחד לתליה בתוך בית הכנסת ושני לתלייה מחוץ למבנה.

אריה פרידמן: "מתווה התו הירוק מאפשר לנו לחזור לתפילות בבתי הכנסת גם אם עדיין במגבלות כמות. אני קורא לקהילות לשמור על כללי התו הירוק כפי שהם התחייבו במסמך עליו הם חתמו וזאת על מנת שנוכל להתנהל על פי הוראות משרד הבריאות מה שיאפשר לנו לחגוג את ליל הסדר בחיק המשפחה המורחבת".

דילוג לתוכן