Search

תפילות הימים הנוראים – נגישות ורגישות!!

חבר מועצת העיר אריה פרידמן פנה במכתב לכל חברי הנהלות בתי הכנסת ברעננה והעביר אליהם את ה"קול קורא" שהוציא ארגון "איחוד בתי הכנסת בישראל" הפועל ב"היכל שלמה" בירושלים, המבקש מהגבאים: "להיענות לקריאתם של הרבנים הראשיים לישראל ולעשות כמיטב יכולתכם וככל הנדרש כדי לאפשר לקשישים ולבעלי מוגבלויות להתפלל בציבור, להסדיר עבורם כניסות נגישות לבתי הכנסת ולהקצות להם מקומות ישיבה מיוחדים עבור המזדקקים לעגלות נכים".

בפנייתו לגבאים כותב פרידמן :"מעבר ללב הנגיש והפתיחות אותם אתם מפגינים לאורך השנה כולה, אנא שימו דגש מיוחד לקראת תפילות הימים הנוראים כדי להנגיש את בתי הכנסת ככל הניתן על מנת לאפשר לקשישים ומוגבלי תנועה להתפלל כתף אל כתף עם שאר באי בית הכנסת.

אומרים "נאה דורש – נאה מקיים" וזו ההזדמנות להזכיר כי בקדנציה זו, בעקבות דרישה של הרשימה הדתית בראשותי, הקימה העירייה מסגרת תקציב מיוחדת לנגישות עבור מוסדות ציבור ובתי כנסת העומדת במצטבר על 200,000 שקל לכל בית כנסת. בימים אלה מוקמים מעלית בשלוש קהילות באמצעות תקציב זה המהווה השתתפות של כ 40% מעלות המעלית – "אריאל", "יבנה" ו"לכו נרננה" וזאת מעבר למעליות שכבר הוקמו ב"אוהל ארי" וב"שטיבל אליהו". קהילות אחרות מנצלות סכומים מתקציב זה על מנת להנגיש את השירותים, להוסיף מעקות מתאימים למוגבלים ולהרחיב פתחים שצרים מדי לעגלות נכים".

את פנייתו לחברי הנהלות בתי הכנסת חותם פרידמן: "אין ספק שמעבר לנגישות המבנית ישנה חשיבות גדולה יותר לנגישות שבלב. הרגישות שבה הנכם מטפלים בנושאים אלה במשך השנה ובמיוחד בתקופה הימים הנוראים ועל כך ברצוני להודות לכם בשל כל ציבור באי בתי הכנסת ברעננה – יישר כוח!!"

 

דילוג לתוכן