Search

תפילה לאמירה לפני הדלקת נרות השבת.

תפילת הודיה ובקשת רחמים בשעת הדלקת נרות

מודה אני לפניך בכל לבי ובכל נפשי על הנסים הגלויים שזכינו להם בימי המערכה ששונאינו כפו עלינו. ככתוב בדברי קדשך, "כי הנה אויבך יהמיון ומשנאך נשאו ראש. אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד" – ואתה ברחמיך הרבים פורש עלינו סוכת שלומך. מאות כדורי אש, שוגרו לערי עמך, נחתו על ארצך הטובה, ואני משתאה ומתפעלת על נפלאותיך שבכל רגע ורגע עמנו, ועל רוב טובך שאתה שומר עלינו ועל ילדנו מכל פגע.

יהי רצון מלפניך שברחמיך הרבים תגן עלינו מכל דבר רע ושתשמור את תושבי ארצנו ואת חיילנו המקדשים את שמך בעולם.

יהי רצון מלפניך שתשלח מזור לתושבי הדרום ותחזק את לבם באמונתך ובתקוות ישועתך הקרובה לבוא.

יהי רצון מלפניך שנזכה כולנו בשמחת עקירת הרשע מעולמך ברוך החיים. "וּבְכֵן צַדִּיקִים יִרְאוּ וְיִשְֹמָחוּ וִישָׁרִים יַעֲלֹזוּ, וַחֲסִידִים בְּרִנָּה יָגִילוּ וְעוֹלָתָהּ תִּקְפָּץ פִּיהָ וְכָל הָרִשְׁעָה כֻּלָּהּ בֶּעָשָׁן כְּעָשָׁן תִּכְלֶה כִּי תַעֲבִיר מֶמְשֶׁלֶת זָדוֹן מִן הָאָרֶץ".

דילוג לתוכן