Search
דבר תורה מסכת עבודה

תעודת כשרות ללא שמירת שבת – בשום אופן לא!!

דבר תורה מסכת עבודהחבר הכנסת אלעזר שטרן מקדם הצעת חוק למתן תעודת כשרות למסעדות המקפידות על כשרות אך פתוחות בשבת. לדבריו: ״הצעת החוק תגרום להרבה יותר מסעדות להיות כשרות, ותציג יהדות מחברת".

האומנם? האם ח״כ שטרן אינו מבין כי הצעתו תגרום לתוצאה הפוכה מהמטרה אותה הוא רוצה להשיג? האם אינו מבין שבמקום שיהיו יותר מסעדות בעלות תעודות כשרות יהיו יותר מסעדות שמחללות שבת? האם אינו מבין שמסעדות כשרות שהיום סגורות בשבת יאלצו לפתוח גם בשבת בשל התחרות?

עבורנו, נציגי הציבור הדתי לגווניו ברמה המוניציפאלית, דברי אלעזר שטרן הם דלק לטיעוני יריבינו הפוליטיים. ח״כ שטרן מתגורר בישוב קהילתי שבו לא קיימת מציאות של פתיחת בתי עסק, מסעדות או בתי קפה בשבת. בערים המעורבות נושא השבת הוא אחד מהנושאים המרכזיים ביחסי דתיים- חילוניים. בעירי רעננה הגענו נציגי הציבור מכל המפלגות לסטטוס קוו שבתי קפה ומסעדות אינם יכולים לפעול בשבת במרכז העיר אלא רק באזור מסחר ותעשייה. במידה והצעת החוק של שטרן תתקבל הרי כל הבסיס לסטטוס קוו יישמט. בתי הקפה והמסעדות יגרמו לחילול שבת בפרהסיה במרכז העיר ובעקבותיהם יפתחו גם בתי עסק אחרים וישנו לחלוטין את פניה של העיר.

מה מפריע לאלעזר שטרן שיום אחד בשבוע יוכלו בעלי המסעדות לנוח ולנופש? במקום להילחם על זכותם לחלל שבת, ילחם על הזכות הסוציאלית של פותחי המסעדות ליום מנוחה בשבת. שילחם על חובתם להעניק לעובדיהם יום מנוחה!! כל זאת ללא שום קשר אם המזון שהם מוכרים הוא כשר או לא, שהרי מעבר להיות השבת מצווה דתית, השבת כרעיון חברתי היא הבסיס לכל החוקים החברתיים, לרעיון של כבוד האדם וחירותו.

במישור המוניציפאלי אנו נאבקים למשל שכל מכרז עירוני יהיה פתוח גם לאנשים דתיים. לדוגמא – בתי קפה וקפיטריות במתקנים עירוניים כגון פארק רעננה, בבריכה העירונית, בהיכל הספורט ועוד. אנו נאבקים שתנאי המכרז לא יאפשרו פתיחתם בשבת וזאת על מנת שיזמים דתיים יוכלו להשתתף במכרז, שעובדים דתיים יוכלו להתקבל לעבודה מבלי שהמעביד יעדיף עובד שמוכן לעבוד בשבת וכדי שתושבים דתיים יוכלו לבלות שם במהלך השבוע. הצעת החוק הזו מהווה סטירת לחי למאבק על זכות האדם הדתי להיות ככל תושב אחר בעירו – כיזם, כעובד וכצרכן.

בקשה לי לחברי הכנסת המייצגים את הציבור הדתי ובמיוחד מאלעזר שטרן – לפני שאתם מוציאים הצעת חוק מתחת ידכם – בדקו איתנו, האנשים ברמה המוניציפאלית, את השפעת ההצעה במישור המעשי. בידקו איתנו מה תהיה התוצאה בשטח. האם תרבה אחדות ואכן תגרום להדגשת היהדות או שמא בדיוק ההיפך – יהפוך לסלע מחלוקת נוספת בין דתיים לחילוניים.

דילוג לתוכן