(צילום: עמותת נגישות ישראל)

“תעביר את זה הלאה”, קורס חווייתי ללימוד שפת הסימנים, ייפתח בראשית חודש יוני במרכז הקהילתי “לב הפארק”, שבקריית הספורט והנופש רעננה, ויעניק למשתתפיו כלים לתקשורת עם אנשים עם מוגבלות בשמיעה וחרשות.

את הקורס יזם סגן ומ”מ ראש העירייה, איתן גינזבורג, הממונה על מינהל ההנדסה והנגישות בעיריית רעננה, וזאת כחלק מהחזון העירוני להנחלת שוויון זכויות מלא לכלל תושבי העיר, ובכלל זאת לאנשים עם מוגבלות. כחלק מתפיסה זו פועלת העירייה, באמצעות מינהל ההנדסה, להנגשת כלל מתקניה העירוניים כמו גם להנגשה חברתית על כל היבטיה.

הקורס יכלול ששה מפגשים בהנחיית מדריך מוסמך מטעם עמותת “נגישות ישראל”, המובילה בישראל הדרכות והכשרות בנושא שילוב ונגישות לאנשים עם כלל סוגי המוגבלויות. הקורס יוצע לתושבי העיר במחיר מסובסד של 300 שקלים בלבד לכלל המפגשים, הכולל גם כיבוד ושתייה.

בקורס יושם דגש על תרגול והתנסות, בין היתר באמצעות אפליקציה מיוחדת לליווי הלמידה, לשימור ותרגול השפה באופן עצמאי, לימוד שיר בשפת הסימנים, הקניית מיומנויות לשיחה והפעלת הגוף בשפת הסימנים, חלוקת ערכה מיוחדת של פי עבודה ועוד. עו”ד איתן גינזבורג, מ”מ ראש העירייה וראש מינהל ההנדסה: “אחד הנושאים שחרטנו על דגלנו הוא הנגשה פיזית, חברתית וקהילתית. הקורס ‘תעביר את זה הלאה’ הוא נדבך נוסף בשורת פעילויות המיושמות בעיר למימוש חזון העירייה למתן הזדמנות שווה לכלל התושבים ולהגברת המודעות לאנשים עם צרכים מיוחדים בחברה. לצד העבודה השוטפת המתבצעת בעיר להנגשה הפיסית של מבני ציבור, מהווה הקורס ביטוי למאמץ שלנו להנגשה החברתית החשובה לא פחות, ובכללה שילוב האנשים עם ליקויי שמיעה בחברה”.

המפגשים יתקיימו במועדים הבאים: 2.6.16, 9.6.16, 16.6.16, 23.6.16, 30.6.16 ו- 7.7.16, בין השעות 20:00-18:00. הקורס ייפתח בכפוף לרישום של 20 משתתפים.

לפרטים והרשמה: 09-7613547