השבוע התכנסו כל חברי הנהגת תנועת בי עקיבא בועידת פתיחה לקראת אירועי הועידה הגדולה שתתקיים לקראת פסח, בוועידה התקבלו החלטות הרות גורל בנוגע לתנועה והמשך פועלה.כאמור, אחת ההחלטות שהתקבלה היא תמיכה בהחלטת המפלגות הימיניות, הציוניות הדתיות לאחדות וריצה משותפת.

“מתוך היותנו תנועה של עם”, כך נוסח ההחלטה שהתקבלה “ומתוך נאמנות לדרכינו, אנו מבקשים לחזק את מגמת האיחוד וקוראים לראשי הציונות הדתית לדבוק במגמה זו ולפעול יחדיו למימוש חזון מדינה ציונית המושתת על ערכי תורת ישראל וחזון הנביאים ומחויבת לדאגה לכל חלקי החברה הישראלית מתוך נאמנות לתורה לצדק ולמשפט”.

תנועת בני עקיבא היא תנועה חינוכית אידיאולוגית, כחזון היא נמנעה מלעסוק בשאלות פוליטיות, הקריאה מבטאת את השמחה שבאיחוד המחנה וכתנועה הנאמנה באחדות ישראל אנו רואים בצעד זה כברכה.

פורסם לראשונה בדתילי