סביב שולחן הישיבות בבית יד לבנים התכנסו ביום ד’ נציגי תנועות הנוער השונות: בני-עקיבא סניף צפון וסניף מרכז, שבטי הצופים והצופים הדתיים, המחנות העולים ותנועת נעם- נוער קונסרבטיבי. ראש העיר נחום חופרי, שלום דרך ונציגי מחלקת הנוער בעירייה נפגשו עם הנהגות התנועות וההורים המלווים כדי לשמוע ולהשמיע על הנעשה בתנועות הנוער ועל האתגרים והצרכים העומדים בפניהם לקראת שנת 2012.

פתח את הדיון ראש העיר בהגדירו את שנת 2012 כשנת תנועות הנוער אשר מטרתה היא הגדלת החניכים בתנועות השונות. מעבר לכך על מנת לעודד ולאפשר פעילויות איכותיות התחייב ראש העיר להגדיל את התקציב השוטף לכל תנועות הנוער. ראש העיר אף הזכיר כי בשנה זו ימלאו לעיר רעננה 90 שנה ובין שאר הפעילויות העירוניות הוא יבקש גם מתנועות הנוער לקחת חלק ולהזכיר את חגיגת העיר.

תנועות הנוער השונות סקרו את פעילויותיהן השונות. נציגי בני עקיבא סניף מרכז הדגישו את חודש הארגון שאך זה הסתיים וסיפרו על התרומה הרבה של התנועה לעיר- בשבטי יובל, עולים חדשים, הגמ”ח העובד בשיתוף עם העירייה ועוד. נציגי סניף צפון דיברו על האתגרים של שימור חניכים מהשכונות והחשיבות של קיום סניף זה באזור השכונות ברעננה.

נציגי הצופים הזכירו את האתגרים התקציביים העומדים בפניהם, כאשר סבסודי חניכים נזקקים עולים משנה לשנה אבל התקציב נשאר כשהיה.

תנועת נעם- הנוער הקונסרבטיבי הציגה את עצמה כתנועה חדשה בנוף הישראלי, אשר מתחילה זה עתה להתהוות ולגדול- ברחבי הארץ קיימים כיום 1500 חניכים בסך הכל. כדי לקבל הכרה ממשלתית בתנועת נוער צריכים ליהיות רשומים בה 2500 חניכים כך שזו ממש ההתחלה. הבעיה ברעננה לתנועה זו שעדיין אין מבנה קבוע לחניכים.

המחנות העולים הציגו את מעורבותם במחאה החברתית בקיץ וגם בתחילת השנה.

מסתבר שתלונות מצד שכנים אינם רק נחלתם של בני עקיבא אלא של כלל תנועות הנוער, כאשר שכנים מפנים אצבע מאשימה על הרעש הבוקע מאתרי תנועות הנוער השונות- בין כל הנוכחים הוסכם כי תנועת נוער אכן מייצרת רעש אך יש לעשות מאמץ להתחשב בשכנים כמו גם בניקיון ובסדר שיש להשאיר לאחר הפעולות בתנועה!

 כמו כן עלה צורך ליצור פעילויות משותפות ברמה עירונית לכלל תנועות הנוער על מנת לאחד את הנוער בעיר וליצור אווירה איכותית של כבוד הדדי.

נציגי ההורים הביעו הכרת תודה לעירייה על התמיכה הרבה בתנועות הנוער והאוזן הקשבת לבעיותיהם.

את הפגישה סיכם ראש העיר בהערכה הרבה שהוא רוכש לכל תנועת נוער ועל התרומה הרבה של התנועות לעיר רעננה.