כבכול שנה עם תום פעילות הקיץ מסתיימת שנת פעילות נוספת בתנועות הנוער ומתחילה חדשה. כמי שמלווה את תנועות הנוער הדתיות לאורך השנה ודואג לצרכיהם השוטפים בכל האמור לקשר עם העירייה ברצוני לברך את המרכזים והקומונרים הנכנסים ולהודות לאלה המסיימים שעשו את עבודתם נאמנה לאורך השנה. בימים הקרובים אפגש עם כל ההנהגות הנכנסות של תנועות הנוער הדתיות ונתאם את שיתוף הפעולה לשנה הקרובה. למרכזים והקומונרים היוצאים תשלח לשכתי מכתבי תודה בשם הציבור הדתי ברעננה על פועלם המסור למען ילדנו בשנות פעילותם בעיר.

בסניף בני עקיבא מרכז נכנסו הקומונריות שני ידידוביץ ושרון רוט שתיהן במסגרת שנה שניה בשירות הלאומי. שני בוגרת סניף כרמל שירתה כקומונרית סניף ת”א צפון בשנה שעברה ושרון בוגרת סניף מודיעין שירתה בשנה הקודמת בעיר יבנה. הן מחליפת את הקומונריות היוצאות טליה דלפן שסיימה שנת שירות שנייה לאחר שנה בגרעין “נחשון” לרמת עמידר ונעמה גרינברג הממשיכה לשנת שירות שנייה בארה”ב.

בסניף רעננה צפון נכנסה הקומונרית תאיר בן משה, בוגרת סניף הר חומה בירושלים. תאיר, המשרתת בשנתה הראשונה בשירות הלאומי מחליפה את הדר ידעי הנמרצת המסיימת שירות של שנתיים בסניף צפון.

בשבט “הראל”, הצופים הדתיים, נכנסה המרכזת נוריה כהן שהיא בוגרת השבט ותושבת העיר. נוריה מתחילה תפקיד זה לאחר שסיימה שירות צבאי מלא. היא מחליפה את גדעון דירקטור ונופר כהן. גדעון מסיים קרוב לשנתיים בתפקיד שאותו החל עם סיום שירותו הצבאי ונופר שירתה בתפקיד שנתיים במסגרת השירות הלאומי.

בסניף “עזרא” נכנסה לתפקיד הקומונרית תמי רובינשטיין בת השירות הלאומי שנה ראשונה, בוגרת תנועת “אריאל” מסניף פסגת זאב אשר החליפה את צליל שומסקי שסיימה שנת שירות לאומי וממשיכה בלימודי חינוך ב”אורות”.

זו הזדמנות נאותה להודות גם ל “ועדי ההורים” המלווים את תנועות הנוער הדתיות לאורך כל שנת הפעילות ובמשך שנים. תודה לפורום ההורים בסניף בני עקיבא מרכז – דב פלדמן (יו”ר הפורום) אושרה קורן ואסתי פרידמן (תודה מיוחדת לרפי סימינובסקי והוגו שפנגנטל בנושא השיפוצים), תודה לגבי חסן ההורה המלווה של סניף צפון, תודה לראש שבט “הראל”, הצופים הדתיים, דוד פלברג ולקודמתו יפה ירו ותודה לרב חיים רטיג שמלווה את סניף “עזרא” בעיר. אין ספק שההצלחה של תנועות הנוער הדתיות ברעננה קשורה בקשר עבות למעורבות, הפעילות והאיכפתיות שלכם. התרומה שלכם לחינוך לערכים של ילדנו היא עצומה ועל כך תודתנו. יישר כוח לכולכם