Search
דרורה כהן

תנאי לנציג ציבור – שיח מכובד ומכבד

חברת מועצת העיר דרורה כהן הזדעזעה מהתנהגות חברי מועצת העיר מאופוזיציה בישיבת מועצת העיר האחרונה בה חברות מרצ, רונית ויטרוב ודבי סלוצקי בשיתוף פעולה עם אלי אלוש התבטאו בצעקות תוך דפיקות על השולחן בניסיון לפוצץ את ישיבת המועצה. דרורה כהן: "מגיע לתושבים שנכבד אותם ונזכור תמיד שאנו שליחים. באנו לתת שרות!".


עד לרגע זה אני נדהמת מההתפרצות הלא מכבדת בישיבת מועצת העיר אתמול.

בתום הישיבה נשארנו 7 חברי מועצת עיר לדון בנושא. נזכרנו כי בקדנציה הקודמת ד"ר עדית דיאמנט מסיעת מרץ, שאותה ואת חבריה במפלגה אני מעריכה ברמה האישית, עמדה בראש ועדה שגיבשה קוד אתי לחברים במועצת העיר.

החברים בוועדה זו עברו תהליך ארוך על ידי גורם חיצוני מקצועי עד לגיבושו של התקנון.

מעניין הדבר כי ברגע שמרץ הופכת לאופוזיציה, הכללים לשיח מכבד ותרבותי לא קיימים לגביהם. אני באמת יכולה להבין את הכאב, שהחברים במפלגת מרץ מרגישים על כך שאיבדו בקדנציה זו את הכוח ואת הסמכות שהיו להם כשחלשו על תפקידים ותקציבי ענק. למרות זאת, לעניות דעתי, אין הצדקה להתנהגות בוטה.

לגבי ההסכם הקואליציוני בין ראש העיר לרשימה הדתית. החוק קובע שרק מניחים את ההסכם בפני מועצת העיר ולא מתקיים דיון. היועצת המשפטית דאגה להבהיר זאת לחברים בישיבה.

כדי לקבל זכות דיבור בישיבת מועצה יש כללים והיועצת המשפטית שנכחה בישיבה קבעה שאין מקום לדיון בנושא זה אך לצערי החברים פעלו כרצונם ובניגוד לכללים.

העלאת שאילתא או הצעה לסדר מאפשרים לחבר מועצה לטעון את דבריו. צריך להגיש את השאילתא או את ההצעה לסדר בזמן. ככה מתנהלת ישיבה. לא בצעקות ובדפיקות על שולחנות.

חשוב לזכור שהמילים והסגנון נשארים בתודעה. מגיע לתושבים שנכבד אותם ונזכור תמיד שאנו שליחים. באנו לתת שרות!!!

מן ייתן ונפנים כי ישיבת מועצת עיר אינה שוק.

דילוג לתוכן