אנשים שנמצאים במצב נכות, בו היכולת להתפרנס נפגעה או הצטמצמה לפחות ב-50%, עשויים להיות זכאים לקבלת קצבת נכות כללית, מהמוסד לביטוח לאומי. זה הוא ללא ספק מידע חשוב, עבור מי שנמצא במצב לא קל שכזה. עם זאת, ישנם תנאים רבים ומורכבים מעט עבור הזכאות לקבת קצבה זו. מהם התנאים שבהם מדובר?

תנאי הבסיס

בדיקת זכויות לקבלת נכות כללית, כדאי שתתחיל מכמה נקודות בסיסיות, שקל ומהיר יחסית לברר: ראשית, זכאים לקצבת נכות מי שהם תושבי ישראל ואשר גילם לפחות 18 שנה. עליהם להיות בעלי 60% נכות (על רקע גופני, שכלי או נפשי) לפחות ושנכות זו תהיה הסיבה לחוסר היכולת לעבוד או למצב שבו היכולת להשתכר הצטמצמה לפחות ב-50%. כמו כן, לשם הזכאות, צריך שתיקבע “דרגת אי כושר” בשיעור של 60%, 65%, 74% או 100%. מבחינת יכולת עבודה, מדובר במצב שבו האדם אינו עובד או שהוא עובד אבל מרוויח מתחת ל-60% מהשכר הממוצע במשק.

יוצאי דופן

כמו שאומרים, “לכל כלל יש יוצאים מהכלל”. ואכן, כדאי לבדוק את פרטי הפרטים של כללים אלה, מאחר שמה שעל פניו עשוי להראות כמצב בו אתה לא זכאי לקבלת קצבת נכות, עשוי להסתבר כמצב שבו אתה דווקא זכאי. לשם ההמחשה: הגיל עשוי להיות 18 עד 16, לגבי מי שמוגדרים כ”עובד/ת קטין/ה”.

Pixabay

מבחינת עבודה, יש כללים מיוחדים עבור אישה נשואה שאינה עובדת. במצב כזה, הזכאות היא למי שלא עבדה במשך 12 חודשים רצופים. אם זה לא המצב – מי שב-48 החודשים לפני הגשת התביעה או הפסקת העבודה, לא עבדה 24 חודשים. עליה להיות חסרת כושר עבודה במשק בית או שכושר זה הצטמצם ב-50% או יותר עקב הליקוי. בנוסף, נדרש כי בעלה יהיה מבוטח בביטוח זיקנה ושאירים וכן מגורים משותפים שלהם ב-24 החודשים לפני הגשת התביעה. לגבי נכות רפואית, זה יכול להיות גם נכות בשיעור 40% לפחות, במידה והיא על רקע של אוסף ליקויים, אשר אחד מהם הוא לפחות בשיעור 25%.

כפל וחפיפת זכאויות

מה לגבי מצב, שבו זכאים לקצבת נכות מביטוח לאומי וגם לתגמול או למענק כלשהו ממשרד הביטחון, אבל כל אחד מהם הוא עקב אירוע אחר? במקרה כזה, זכאים לשניהם. לעומת זאת, אם שתי הזכאויות נגרמו כתוצאה מאותו אירוע, לא ניתן לקבל קצבאות משני הגופים במקביל, אלא נאלצים לבחור באחד מהשניים. כך או כך, מוטב למצוא עורך דין טוב ולהיוועץ עמו.

לסיכום

נכות מתקדמת היא ללא ספק מצב לא פשוט, אשר לרוב פוגע משמעותית גם ביכולת להתפרנס. בתור מי שמבוטחים כל חיינו בביטוח לאומי ומשלמים על כך לא מעט, לגיטימי וחשוב להיעזר בביטוח זה בשעת צרה. קצבת נכות כללית, היא לרוב עזר משמעותי לזקוקים לכך. לכן, אם ייתכן וזכאים לה, כדאי מאוד להתעמק בנושא.