אריה פרידמן, יו”ר המועצה הדתית רעננה יצא השבוע בקריאה של הרגע האחרון לכל קהילות בתי הכנסת בעיר במייל תזכורת כי המועד האחרון להגשת בקשה לתמיכה מהעירייה עבור בנייה חדשה או שיפוץ בתי כנסת הינו יום ראשון הקרוב, ה 15.11.2015.

פרידמן: “בשיחות שקיימתי השבוע עם מספר קהילות התברר לי להפתעתי שהם אינם מודעים לעובדה שהתאריך האחרון להגשת הבקשות לתמיכה מהעירייה הוא בעוד ימים מספר. בשנים קודמות כשהייתי אחראי על הנושא הקפדתי להודיע לקהילות שבועות קודם לתאריך ההגשה. מניסיון אני יודע שאין שום אפשרות להגיש בקשות לאחר התאריך הקובע ומספר קהילות בעיר שפספסו ביום למרות התרעותיי יוכלו להעיד על כך”.

יו”ר המועצה הדתית שלח מייל בתפוצת כל ראשי הקהילות בעיר המתריע על התאריך הקרב: “את הבקשות יש להגיש בגזברות העירייה ברחוב השוק 8 בין השעות 8:00 ל 16:00. בקשות שתוגשנה לאחר המועד הקובע תדחנה ללא דיון. כזכור, רק עמותות בעלי אישור ניהול תקין מרשם העמותות יכולות להגיש בקשה. הסכום המצטבר במשך השנים שכל בית כנסת יכול לקבל עומד על 800 אלף שקל לבנייה / שיפוץ ו 200 אלף שקל עבור עבודות נגישות לבעלי מוגבלויות כגון התאמת שירותים לנכים, מעליות, מעקות, שיפויים וכיוצא בזה. בהגשת מסמכי הבקשה וודאו החתמת העותק שנשאר אצלכם בחותמת המאשרת את הגשת הבקשה כולל תאריך ההגשה”.