Search

תמ"א 38 – מתחילת השנה 174 דירות נוספות!

עירית רעננה ממשיכה לקדם ללא לאות את יישום תוכנית המתאר הארצית (תמ"א 38) להיערכות נגד רעידות אדמה, אשר מקבלת בימים אלה משנה תוקף נגד טילים ומצבי חירום.

במחצית הראשונה של שנת 2014, אישרה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה 174 דירות במסגרת 14 בקשות למימוש תמ"א 38 שאושרו השנה. מדובר בגידול משמעותי וגבוה במימושה של תמ"א 38 ברעננה לעומת התקופה המקבילה אשתקד, במהלכה אושרו 70 דירות.

מאז נכנסה לתוקף תמ"א 38, הוגשו לעיריית רעננה 130 בקשות במסגרת זו, מתוך 337 בתי מגורים העומדים בתנאי התוכנית ונבנו עד 1980. מדובר באחוז מרשים וגבוה – 39% מסך כל הבקשות למימוש התוכנית בעיר רעננה.

ראש עירית רעננה, זאב בילסקי: "שיעורן הגבוה של הבקשות, הוא ביטוי למדיניות העירונית הרואה בתוכנית כלי חשוב בהיערכות לרעידות אדמה ומצב חירום, לצד חידוש פני העיר ושיפור איכות החיים של התושבים המתגוררים בבתי מגורים ותיקים".

סגן ומ"מ ראש העירייה, איתן גינזבורג, ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה רעננה: "תמ"א 38 הפכה להיות כלי תכנוני מהמעלה הראשונה במדיניות 'ההתחדשות העירונית' שאנו מובילים ברעננה. לצד חיזוק מבנים ושיפור ברמת מוגנות התושבים בשעת חירום, על ידי יצירת מרחבים מוגנים בבניינים ישנים, אנו גם זוכים לתוספת משמעותית של דירות במרכז הוותיק של העיר וכמובן גם לשיפור בחזות פני העיר. תמ"א 38 מאפשרת לנו לתת מענה מהיר ויעיל לצורך אמיתי, להחזיר צעירים ולהכניס דם חדש לרעננה".

 

דילוג לתוכן