במסגרת לימודי האזרחות יצאו תלמידות י”ב בבית החינוך אמי”ת רננים לסיור לימודי בבית המשפט העליון בירושלים, במטרה לחוות ולהכיר מקרוב את אחת מרשויות השלטון המשמעותיות במדינה.

במסגרת הסיור קיימו התלמידות סימולציה של משפט מבוים בהם מילאו את תפקידם של השופט הסניגור והקטיגור עפ”י מקרה אמיתי שהוצג להם מראש ואליו התכוננו. בהמשך נכחו התלמידות באחד מאולמות בית המשפט בו ישבו השופטים רובינשטיין, סולברג וברק-ארז. התלמידות גילו ענין רב במשפט וביקשו להישאר ולצפות בו כמה שהיה ניתן במגבלות הזמן. לקראת סיום הסיור פגשו התלמידות במסדרונות בית המשפט את הסנגור, הציגו את עצמן, וביקשו לשמוע מה נפסק בסוף הדיון.

התלמידות ביקרו גם בספריית בית המשפט המחולקת לשלוש קומות: קומה א’- לעו”ד, קומה ב’- לשופטים ולעוזריהם, וקומה ג’- שופטים בדימוס. דרך קירות הזכוכית יכלו לצפות השופטת בדימוס דליה דורנר במהלך עבודת חקר בספריה.

לדברי התלמידות הסיור היה חוויה מעניינת שאפשרה להן להתנסות בסימולציית משפט בתפאורה אמיתית, ולחזות בפעם הראשונה התנהלות של משפט אמיתי – עם שופטים , עורכי דין, תובעים ונאשמים

מנהלת בית החינוך אורית שמיר: “מוטלת עלינו חובה חינוכית אמיתית לחנך את תלמידותינו להכיר את גופי המדינה ואת מוסדותיה ולהביא למודעותן את חשיבות הכשרתן לחיים של אזרחות מתוך גאווה יהודית במדינת ישראל המשגשגת.”