Search

תכנית רע/2015 יוצאת לדרך!!

הועדה המחוזית לתכנון ובנייה החליטה לפני מספר ימים לאשר את תכנית רע/2015 בצפון רעננה לבניית 3,500 יחידות דיור בצפון רעננה. המדובר בתוכנית הבינוי הגדולה ביותר שאושרה ברעננה והיא תכלול 3,500 דירות חדשות שיבנו בצפון העיר. עם זאת, הועדה התנתה את מתן התוקף הסופי לתכנית בכמה תיקונים טכניים שעל העירייה לערוך בה.

שליש מהדירות שיבנו בפרוייקט המתוכנן יתאימו לזוגות צעירים ויהיו בשטח של עד 85 מ"ר ואילו היתר יהיו דירות בתמהיל מגוון. שטח התוכנית המיועדת הינו 836 דונם, בבעלות פרטית. התכנית הינה יוזמה של עיריית רעננה באמצעות הועדה המקומית לתכנון ובנייה בראשותו של ראש העיר רעננה, נחום חופרי.

התכנית נתחמת על ידי ציר ויצמן מדרום, שכונת קריית שרת ממערב, שכונת רסקו ממזרח ושטחים פתוחים בעלי ייעוד נופש מטרופוליני מצפון. מטרת התכנית היא הקמת שכונה חדשה, הכוללת שטחים למטרות ציבוריות, מרכז מסחרי, כיכר מסחר עירונית והרחבת שטחי הספורט של העיר.

בכך הגיעו לסיומן שש שנים שבהן נדונה התוכנית, רע/2015, בוועדות התכנון השונות. בין היתר, נידונו בתקופה זו לא פחות מ-48 התנגדויות שהוגשו לתוכנית. עם השלמתם של התיקונים שדרשה הוועדה המחוזית מעיריית רעננה, ניתן יהיה להתחיל בהוצאת היתרי בנייה.

לדברי נחום חופרי, ראש העיר רעננה, "זוהי בשורה בעלת חשיבות רבה בפיתוח העיר בשנים הבאות. על רקע חגיגות ה- 90 לרעננה זו מתנה של ממש לתושבי העיר ולדור הצעיר. התכנית מאפשרת את הגדלת היצע הדירות המתאימות לזוגות צעירים בראשית דרכם. התכנית שומרת על האופי הרענני, והבניינים יהיו בגובה של עד 7 קומות עם חדרים על הגג, בבנייה רוויה אך לא צפופה."

חופרי הוסיף כי "הנחיתי את אגף ההנדסה ואת סגני, עו"ד איתן גינזבורג, להיערך לתחילת ביצוע העבודות במלוא הקצב ואני מברך על החלטת הוועדה המחוזית ואנו מוסיפים לפתח את העיר ולקדם שורה של תכניות בנייה למען הדור הצעיר בכלל ולמען בני רעננה בפרט".

 

דילוג לתוכן