ההרשמה לתכנית הקיץ בבית המדרש מת”ן השרון בעיצומה! אפרת שוורץ, הרב חן שריג והרב אילעאי עופרן. ימי שני במהלך חודש תמוז החל מהשעה 9:00.