ההרשמה לתכנית הקיץ בבית המדרש מת”ן השרון בעיצומה! הרב אילעאי עופרן, יפית קליימר ואילה פרידמן. ימי רביעי במהלך שלושת השבועות החל מהשעה 9:00 בבית מת”ן השרון.