Search

תכנית המתאר החדשה לעיר רעננה מתקדמת שלב:

עיריית רעננה מודיעה על שלב נוסף בקידומה של תכנית המתאר החדשה לעיר רעננה, עם החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מרכז להפקדת התכנית להתנגדויות הציבור.

תכנית המתאר החדשה הינה תכנית כוללנית המציבה את הבסיס ואת יעדי התכנון והפיתוח העתידיים של העיר רעננה. התכנית המוצעת, שאושרה על ידי מליאת הועדה המקומית, נערכה על ידי האדריכלים פרופ' אלי פירשט ואדר' גידו סגל בהובלת סגן ומ"מ ראש העירייה עו"ד איתן גינזבורג ואגף ההנדסה בעיריית רעננה, ובשיתוף עם חברי מועצת העיר, תושביה וגורמים מקצועיים שונים.

תכנית המתאר החדשה לרעננה, חלה על כל מרחב התכנון של העיר, ומתווה עקרונות ומדיניות ארוכי טווח לתכנון ופיתוח העיר עד לשנת היעד – 2035. התכנית מבקשת להכין את העיר לאתגרי העתיד תוך יצירת מסגרת תכנונית אחידה המנחה את שיקול הדעת של הוועדה המקומית בעת קידום תכניות מפורטות, באופן שיביא להגשמת חזון העיר ולעמידה ביעדים, שהוגדרו בתכנית.

התכנית מבטאת את צורכי העיר והתמורות שחלו בה תוך מגמה לשקף את עקרונות חזון העיר. התכנית קובעת הוראות כלליות הנוגעות לכיווני התפתחותה העתידיים של רעננה בהתייחס לנושאים תכנוניים מהותיים, כגון שימושי קרקע, נפחי בנייה, צפיפות דיור וגובה מבנים, מאפייני המרחב הציבורי, תחבורה ועוד ותוך התייחסות ממוקדת לאזורים השונים בעיר. מסגרת הוראות התכנית תאפשר הכנה של תכניות מתאר מקומיות ממוקדות ומפורטות שיאפשרו את המשך פיתוחה של רעננה.

מטרות התכנית הן התווית מסגרת תכנונית להגדלת אוכלוסיית העיר לכ- 120,000 תושבים, תוספת של כ- 20,000 יח"ד, הגדלת אפשרויות התעסוקה בעיר ליצירת בסיס כלכלי איתן והזדמנויות תעסוקה רחבות על ידי הגדלת שטחי התעסוקה, שימור המרקם העירוני ופיתוח מרחב ציבורי, התחדשות העיר והעצמה ממותנת של מע"ר אחוזה, פיתוח אזורי המגורים והתעסוקה, מרחבים ציבוריים ומוקדים קהילתיים ועיבוי המוקדים הקהילתיים הקיימים, פיתוח מערכות תחבורה המאפשרות נגישות וניידות בין כל חלקי העיר בתחבורה ציבורית, באופניים וברגל, תוך שמירה על איכות הסביבה. התכנית מתבססת בעיקר על התחדשות עירונית לסוגיה ושומרת על מסגרת התכנון שהותוותה בתכנית המתאר המחוזית תממ/ 3/ 21.

מטרות התכנית עומדות בהלימה לעיקרון שהעיר רעננה הינה עיר ייחודית המחויבת לטיפוח חינוך ברמה גבוהה, קהילתיות, תרבות, שרותי רווחה ומגורים על יסוד תשתיות וטכנולוגיות חדשניות וידידותיות לאדם ולסביבה. התכנית מחלקת את מרחב העיר ל-10 מתחמי תכנון הכוללים מתחמים למגורים, למע"ר, לתעסוקה, לאזור נופש מטרופוליני ולשטח חקלאי. הגדרת מתחם התכנון קובעת את האופי הרצוי של כל מתחם ומתחם, אשר לפיו תאושרנה התכניות המפורטות במתחם.

במשרד הפנים ציינו לשבח את העבודה המקצועית שנעשתה במסגרת התכנית אשר עשויה לשמש כמודל לתכניות מתאר בערים נוספות.

ראש עיריית רעננה, זאב בילסקי: "הפקדת התכנית מהווה בשורה חשובה לעיר רעננה ותושביה וזהו שלב משמעותי בפיתוח העירוני. אנו נמשיך לעבוד קשה ולקדם את פיתוח העיר למען התושבים. אני מודה לכל מי שעסק בקידום תכנית המתאר ובראשם סגן ומ"מ ראש העירייה עו"ד איתן גינזבורג, יחד עם הצוות המקצועי של אגף ההנדסה. מדובר בפרי עבודה של שנים ואני מודה גם לראש העיר היוצא, נחום חופרי, על קידום הנושא".

עו"ד איתן גינזבורג, סגן ומ"מ ראש העירייה, ויו"ר ועדת תכנון ובנייה: "התכנית תאפשר לנו לשמור על צביונה המיוחד של רעננה. התכנית מעדכנת את פיתוח העיר למגמות התכנון החדשות ולמציאות הישראלית תוך ראייה לתכנון עתידי מושכל ומתן דגש לתוספת יחידות דיור ברעננה ולפיתוח התעסוקה בה, לצד שטחים ירוקים עומדים".

 

דילוג לתוכן