תכנית בת המצווה לבנות ואמהות של מתן השרון יוצאת לדרך. את התכנית מנחה אשרה קורן. ימי שני בין 19:30 ל 21:30 החל מ ה 11.11 בבית מת”ן השרון הפלמ”ח 4 רעננה.