Search

תכנית בנייה חדשה אושרה בוועדה המקומית.

מליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה רעננה החליטה באחרונה לאשר את תכנית בנייה חדשה במזרח העיר (רע/ 2011), המשתרעת על פני שטח של 44 דונם, הנמצא ברובו בשימוש חקלאי כיום, ואשר מיועדת לכלול 223 יחידות דיור מהן כ-20% יח"ד קטנות, שיבנו בגודל של עד 75 מ"ר.

תמהיל הדירות כולל דירות רגילות, דירות גן, דירות גג וכן מספר בתים צמודי קרקע. עוד מתוכננת הקמתו של מרכז מסחרי במקום. בשטח המיועד לפיתוח ניצב כיום אחד הבתים הראשונים, שהוקמו ברחוב אחוזה בשנת 1924 והוא נכלל בתכנון ומיועד לשימור.

גיבוש התכנית נעשה בהתאם לתוכנית המתאר החדשה, כך שהיא משקפת את מדיניות התכנון העירונית: התכנית מתאפיינת בשטחים ירוקים רבים, 30% משטח התוכנית מתוכנן כשטח ציבורי פתוח, בנוסף לשבילי אופניים וגינות. צפיפות הבנייה הממוצעת נאמדת ב-17 יח"ד לדונם.

לדברי ראש העיר רעננה, נחום חופרי, "רעננה נמצאת בעיצומה של תנופת פריחה ובנייה והתכנית החדשה צפויה להגדיל את היצע הדיור את במזרח העיר ולתת מענה גם לזוגות צעירים באמצעות הדירות הקטנות. התכנית מצטרפת לתכניות שבאחרונה יצאו לדרך – 'נווה זמר' ו'נאות עוזי' ואשר כל אחת מהן תציע פתרונות לזוגות צעירים ברמות מחיר שונות."

לדברי סגן ומ"מ ראש העיר, עו"ד איתן גינזבורג, יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה רעננה: הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ברעננה עושה הכול על מנת לקדם תכניות בנייה חדשות למגורים ברחבי העיר. כולם מדברים על הצורך להוסיף דירות במרכז הארץ ואנחנו עושים מאמצים גדולים על מנת לממש זאת ברעננה. יחד עם ראש העיר רעננה, נחום חופרי, הצבנו לעצמנו מטרה להגדיל את היצע הדיור בעיר, תוך מתן פתרונות שונים ויצירת תמהיל דירות מגוון כחלק מחזון עירוני שלם. אני שמח כי חברי הוועדה המקומית אישרו את התכנית ובקרוב היא תעבור לדיון בוועדה המחוזית.

 

דילוג לתוכן