בית מת”ן השרון מציג את תכנית אלול המשותפת עם ארגון מת”ן הארצי. תכנית עשירה, מגוונת ודו לשונית בעברית ובאנגלית. כל השיעורים יועברו בזום.