התכנית תתבסס על תוצאותיו של סקר שיתבצע באמצעות חברה מקצועית ומוסמכת, ויבחן לעומק את צורכי השיפוצים, התשתית, מצב המבנה והחצרות של כלל מוסדות החינוך בעיר; על בסיס מסקנות הסקר תוכן תכנית עבודה אופרטיבית


(צילום: באדיבות עיריית רעננה)

עיריית רעננה מודיעה על גיבוש מתווה של תכנית אב כללית לשיפוץ ושדרוג מבני מערכת החינוך בעיר. התכנית, שתתפרס על פני מספר שנים, מתהווה בימים אלו, ותתבסס על תוצאותיו של סקר חיצוני שיבוצע על ידי חברה מקצועית.

את הסקר יערכו מהנדסים ואנשי מקצוע מומחים בתחומם, שיסיירו בשטח עם נציגי העירייה, בתיאום עם מנהלי מוסדות החינוך ויערכו בחינה מעמיקה.

התכנית הינה פרויקט עירוני רחב שיתבצע באמצעות אגף בינוי, רכש ולוגיסטיקה בעירייה, בשיתוף מנהל החינוך וכלל הגורמים העירוניים הרלוונטיים, שיעמדו בקשר ישיר עם החברה המבצעת, להטמעת מסקנותיה ויישומן בפועל.

עד תחילת התכנית בפועל יבוצעו בעיר לקראת שנת הלימודים הקרובה עבודות תשתית נקודתיות, כפי שאותרו בהתאם לסיורים שעלו מהשטח, ויכללו בין היתר ליקויי בטיחות, התאמות המבנים לצורכי נגישות פיזית וחושית והתאמת מרחבי למידה ספציפיים.

עם קבלת מסקנות הסקר, אשר יעמדו בכל דרישות חוזר מנכ”ל משרד החינוך וכל התקנות הנדרשות, יוצגו התוצאות להנהלת העירייה ומועצת העיר וכן בפני מנהלי בתי הספר והנהגות ההורים, בצורה שקופה ותוך שיתוף פעולה רב גורמי.

לאחר הצגת המסקנות, תגובש תכנית העבודה, והעבודות יבוצעו בהתאם לצרכים שעלו מן השטח, ובכפוף למסגרות תקציב ולמצב המבנים.