עיריית רעננה השיקה בימים אלה תהליך בניית תכנית אב רב שנתית לחינוך. בתהליך משולבים קבוצות משימה ייעודיות שיקדמו יוזמות ומענים חינוכיים.


(צילום: באדיבות עיריית רעננה)

במפגש זום חגיגי, שהתקיים בשבוע שעבר במעמד ראש העיר, סגניו, חברי מועצת העיר והנהלת העירייה, השיקה עיריית רעננה, בהובלת מנהל החינוך העירוני, את תהליך בניית תכנית האב הרב שנתית העירונית לחינוך, הכוללת לראשונה בעיר מתכונת עבודה חדשה של שילוב פעילות קבוצות משימה ייעודיות לקידום יוזמות מענים חינוכיים.

קבוצות המשימה נבנו בתמהיל כוח אדם מגוון המבטיח ייצוג הולם של כלל הגורמים הנוגעים בעשייה החינוכית בעיר ויתרום לתהליך מיטבי בחינוכם של ילדי העיר. בראש כל קבוצה מונה נציג מטעם מנהל החינוך העירוני, המוביל את צוות המשימה ומרכז הפעילות.

המפגש המקוון התקיים בהשתתפות כ- 120 אנשי חינוך, השותפים בתהליך ומשולבים בצוותי המשימה, בין היתר חברי מועצת העיר, אנשי פיקוח ממשרד החינוך, אנשי מנהל החינוך, מנהלי בתי ספר, נציגי הנהלת ההורים, נציגי ציבור  ועוד.

להקמת קבוצות המשימה קדמה עבודת שטח מעמיקה ובחינת הצרכים העירוניים בתחום החינוך, בסיומה הועלו מגוון נושאים המצריכים התמקדות ועבודת עומק שיתופית, בקבוצות משימה ייעודיות בתחומים הבאים: החינוך הקדם יסודי, רצפים ומעברים, פדגוגיה מוניציפאלית, החינוך הדתי והמוכשר, קליטה ושילוב עולים חדשים, תלמידים עם צרכים מיוחדים, הזיקה בין החינוך הפורמאלי והבלתי פורמלי- ותוכנית מוגנות וכן קבוצה בנושא תשתיות ודמוגרפיה הפועלת במקביל לקבוצות אלו.

המהלך  הושק בהשקעה עירונית רחבת היקף, במסגרתו צפויות קבוצות המשימה להתכנס לישיבות משותפות ולגיבוש דרכי פעולה, תובנות ומסקנות. בתום התהליך יוצגו התפוקות להנהלת העירייה וכן לציבור הרחב בסקר עומק, ובהתאם למסקנות ולמשובי כלל הגורמים, תיבחן הכלת התוצרים בתכנית האב הרב שנתית בחינוך והטמעתם בפועל.

חיים ברוידא, ראש העיר רעננה: “ברעננה החינוך הוא ערך עליון. אני מברך על הקמתם של צוותי המשימה העירוניים לחינוך, ומודה לכל השותפים שניאותו ליטול חלק בתהליך. זוהי דוגמא נוספת ליצירתיות ולחשיבה חדשנית פורצת דרך המאפיינת את העשייה העירונית, ואני בטוח שתוצרי העבודה יתרמו לקידום חינוך ילדינו ויובילו ליוזמות חינוכיות ולפיתוח מענים חינוכיים איכותיים לכל ילדי העיר”.

בתמונה: מפגש הזום להשקת תהליך בניית תכנית האב הרב שנתית לחינוך