המועצה הדתית רעננה, בית מת”ן השרון, רשת אמי”ת ותנועות הנוער בני עקיבא, הצופים הדתיים ועזרא מזמינים את בני הנוער לתיקון ליל שבועות. יום ראשון, ליל שבועות, אור ל ו’ בסיוון, ה 16.5, בין השעות 23:00 עד 02:00 בחניון “היובל”.