נוכח המצב הביטחוני ובהתאם להוראות הביטחון הודיעה המועצה הדתית רעננה כי אירוע “תיקון ליל שבועות ברחובה של עיר” לנוער – מבוטל.