Search
שבועות ברחובה של עיר נוער בוטל

תיקון ליל שבועות לנוער וצעירים – מבוטל

נוכח המצב הביטחוני ובהתאם להוראות הביטחון הודיעה המועצה הדתית רעננה כי אירוע "תיקון ליל שבועות ברחובה של עיר" לנוער – מבוטל.


דילוג לתוכן